Paliativní medicína: Informace a zdroje

Životní vůle a zástupce zdravotní péče

Rozhodčí rada německé hospicové nadace

Poradí při konfliktech týkajících se závětí.

Internet: www.stiftung-patientenschutz.de/service/patientenverfuegung_vollmacht/schiedsstelle-patientenverfuegung Telefon: 0231-7380730

Spolkové ministerstvo spravedlnosti a ochrany spotřebitele

Právní informace o zákonu o opatrovnictví, závětích a zmocněncích pro zdravotní péči.

Internet: www.bmjv.de/DE/Themen/VorsorgeUndPatientenrechte/VorsorgeUndPatientenrechte_node.html

Podpůrné služby pro pacienty a příbuzné

Federální ministerstvo zdravotnictví

Poskytuje poradenství v oblasti právního základu a nároků, pojištění a zdravotní prevence.

Internet: www.bundesgesundheitsministerium.de

Telefon veřejné správy: 115 Občanská linka zdravotního pojištění: 030 / 340 60 66 – 01 Občanská linka pojištění dlouhodobé péče: 030 / 340 60 66 – 02 Občanská linka preventivní zdravotní péče: 030 / 340 60 66 – 03

Poradna pro neslyšící a sluchově postižené: e-mail: [chráněno e-mailem]; [chráněno e-mailem] Telefon ve znakovém jazyce (videotelefonie): www.gebaerdentelefon.de/bmg

Nezávislá poradna pro pacienty Německo (UPD)

Odpovídá na otázky týkající se právních, lékařských a psychosociálních problémů.

Telefon: 0800 / 0 11 77 22 Internet: www.patientenberatung.de

Mezinárodní společnost pro asistované umírání a asistovaný život e.V.

Internet: www.igsl-hospiz.de

Německá hospicová a paliativní asociace

Přibližuje společnosti myšlenku hospice, vydává informace a brožury na téma umírání a podpora. Spolek také zveřejňuje aktuální zprávy a akce.

Internet: www.dhpv.de

Nadace Nicolaidis YoungWings

Je jednou z mnoha svépomocných skupin. Nadace je především pro mladé pozůstalé a děti, které přišly o rodiče.

Internet: www.nicolaidis-youngwings.de/

Institute for Grief Work (ITA) eV

Doprovází a radí truchlícím a pozůstalým poradcům. Nabízejí individuální diskuse, skupiny a semináře o smutku.

Internet: www.ita-ev.de

Telefonické poradenství

Nabízí každému, kdo hledá radu, příležitost získat bezplatnou a anonymní telefonickou pomoc a podporu.

Telefon 0800/1110111 nebo 0800/1110222 Internet: www.telefonseelsorge.de

Informační servis o psychoterapii

Patří do Německé psychologické akademie a pomáhá najít vhodné terapeuty v okolí.

Internet: www.psychotherapiesuche.de

Literatura pro příbuzné a pacienty

Elisabeth Kübler-Ross 2010: „Co nás může naučit smrt“. Knaur, 2010

Martin Fegg a kol.: „Psychologie a paliativní péče. Úkoly, koncepty a intervence na podporu pacientů a příbuzných“. Kohlhammer, 2012

Kniha je jednou z řady publikací o podpoře a péči o vážně nemocné a umírající lidi a jejich příbuzné (Paliativní péče Münchner Reihe).

Christine Fleck-Bohaumilitzky: Jak děti prožívají smrt a smutek, Bavorské státní ministerstvo práce a sociálních věcí, rodin a žen. Online článek z 18.06.2002, revidovaný říjen 2019, na: www.familienhandbuch.de/familie-leben/schwierige-zeiten/tod-trauer/wiekindertodundtrauererleben.php

Německá pomoc proti rakovině

German Cancer Aid publikuje „modré průvodce“ k mnoha různým tématům – včetně modrého průvodce paliativní péčí.

Internet: www.krebshilfe.de/informieren/ueber-krebs/infothek/infomaterial-kategorie/die-blauen-ratgeber/

Příležitosti pro školení, jak se stát pečovatelem na konci života

Mezinárodní společnost pro doprovázení umírajících a asistovaného života

Nabízí možnosti školení nebo dalšího školení, aby se stal pečovatelem na konci života. Probíhají základní semináře a specifické kurzy dalšího vzdělávání, například o péči o pacienty s demencí.

Internet: www.igsl-hospiz.de

Hospicové spolky

Informace o autorovi a zdroji

Tento text je v souladu s požadavky lékařské literatury, lékařských směrnic a současných studií a byl přezkoumán lékařskými odborníky.