Pastorační poradenství

Pacientům, příbuzným a zaměstnancům nemocnice jsou k dispozici pro diskuse speciálně vyškolení církevní nemocniční kaplani. Někteří z nich jsou pastoři nebo vhodně vyškolení církevní laici. Nabídka platí pro lidi, kteří hledají odpovědi a útěchu ve víře v krizových situacích, ale i pro lidi bez vyznání či věřící jiného vyznání (např. muslimy).

Mezi úkoly nemocničního kaplanství patří:

  • Podpora příbuzných,
  • pastorační podpora nemocničního personálu,
  • Bohoslužby, modlitby, požehnání nemocným, loučení,
  • Účast v etických otázkách (etická komise, diskuse o etických případech),
  • Public relations pracují na etických otázkách, které ovlivňují každodenní klinický život a přístup společnosti k nemocem a umírání.

Informace o autorovi a zdroji

Tento text odpovídá specifikacím lékařské literatury, lékařským doporučením a současným studiím a byl přezkoumán lékařskými odborníky.