Syndrom patelární špičky - cvičení 1

Mobilizace: Postavte se do polohy na zádech. Utáhněte prsty na nohou a kolenou a znovu je roztáhněte. Jiný noha může pracovat buď paralelně nebo v opačném směru.

Pata zůstává neustále připevněna k podlaze. Pro zvýšení mobility, noha se zvedne a střídavě se nakloní a natáhne druhou nohou z polohy vleže. 3 x po 15 opakováních. Pokračujte k dalšímu cvičení.