Test otcovství: náklady a postup

Kolik stojí test otcovství?

Test otcovství samozřejmě není zdarma. Soukromý test otcovství hradí klient. Test otcovství v Německu a Rakousku může stát přibližně 150 až 400 eur, někdy však i více. Přesná cena závisí na poskytovateli, počtu analyzovaných DNA markerů (krátké, jednoznačně identifikovatelné segmenty DNA) a počtu osob zahrnutých do analýzy (pouze otec a dítě nebo matka či sourozenci navíc).

Ve Švýcarsku se za jednoduchý test otcovství, při kterém se analyzuje genetický materiál otce a dítěte, platí asi 300 švýcarských franků. Pokud je zahrnuta i matka, vznikají vyšší náklady kolem 1,000 švýcarských franků.

Pokud jedna ze stran odmítne provedení testu otcovství, lze požádat soud o určení otcovství. Příslušný soud pak nařídí test otcovství (rodičovskou zprávu) a zpočátku také přebírá náklady na něj. Pokud je otcovství potvrzeno, musí náklady později obvykle nést otec.

Kdy je test otcovství možný?

Ve většině zemí je před testem otcovství vyžadován souhlas se zapojením. Existují však výjimky.

Test otcovství v Německu

Test otcovství si nemůžete objednat soukromě bez vědomí a souhlasu zúčastněných stran. Matka i případný otec tedy musí s testem písemně souhlasit. Pokud je dítě již plnoleté, je nutný i jeho písemný souhlas.

Důvod: Genetický materiál ze zákona podléhá ochraně údajů. Tajně provedený test otcovství proto není u soudu akceptován jako důkaz.

A nejen to: Pokud je test otcovství proveden tajně bez souhlasu matky a – pokud je dítě plnoleté – dítěte, hrozí klientům tučná pokuta.

Testování otcovství ve Švýcarsku

Ve Švýcarsku – stejně jako ve většině evropských zemí – také nejsou povoleny tajné testy otcovství. Pokud je dítě ještě nezletilé, musí souhlasit matka i otec. V případě zletilých dětí je nutný i jejich souhlas.

Testování otcovství v Rakousku

V Rakousku však tajné testy otcovství zákon nezakazuje. U soudu však použitelné nejsou.

Pro soudem schválený test je nutný souhlas zúčastněných stran – včetně souhlasu dítěte, pokud je již plnoleté.

Test otcovství během těhotenství

Taková prenatální zpráva o rodičovství je v Německu povolena pouze v případě, že má lékař podezření, že nenarozené dítě bylo počato v důsledku znásilnění nebo sexuálního zneužívání. Úřady pak mohou nařídit test otcovství před narozením. Není dovoleno si to nechat udělat soukromě.

Jiná situace je v Rakousku a Švýcarsku. Tam může být prenatální test otcovství proveden soukromě.

Jak funguje test otcovství?

Otcovství lze posuzovat na základě krevních skupin zúčastněných nebo vnějších charakteristik, jako je barva kůže, vlasů nebo očí. Spolehlivý test otcovství však spočívá v analýze DNA. To zahrnuje srovnání genetického materiálu (DNA) možného otce s genetickým materiálem dítěte. 50 procent genetického materiálu člověka vždy pochází od otce a 50 procent od matky.

Všechny tělesné buňky obsahují DNA. K analýze jsou proto vhodné vzorky krve, vlasů nebo slin (obsahuje buňky sliznice s DNA).

Vzorky slin se často používají pro test otcovství. Krev se získává obtížněji. Méně příznivý je i test otcovství s vlasy, protože vlasy nelze vždy jednoznačně přiřadit k člověku.

Analytické metody používané v laboratoři jsou polymerázová řetězová reakce (PCR) a gelová elektroforéza v testu otcovství.

Prenatální těhotenský test: jak to funguje

Od roku 2012 existuje bezriziková metoda prenatálního testování: DNA plodu lze izolovat ze vzorku krve matky a vyšetřit ji v laboratoři.

Další metody jsou spojeny s nezanedbatelným rizikem potratu:

  • Od 15. týdne těhotenství je možný odběr plodové vody (amniocentéza) k získání DNA materiálu z plodu. Riziko potratu je v této souvislosti asi 0.5 procenta.
  • V 10. až 12. týdnu lze provést odběr choriových klků. V tomto případě je tkáň odebrána z placenty a analyzována. Riziko potratu je zde asi 1 procento.

Test otcovství: Výsledek

Po testu otcovství trvá několik dní, než bude k dispozici výsledek. Výsledek říká, zda existuje otcovství nebo ne. Konkrétně test otcovství může otcovství vyloučit na 100 procent nebo jej potvrdit s pravděpodobností 99.9 procenta. Testy jsou velmi spolehlivé, takže výsledek testu otcovství nemůže být prakticky špatný.

Kde si můžete udělat test otcovství?

Ve Švýcarsku je test otcovství u soudu přípustný pouze tehdy, je-li proveden v institutu soudního lékařství nebo v laboratoři uznané federální vládou. Testy přes internet nebo zasílání vzorků do zahraničí na rozbor nejsou u soudu přípustné.