pacient Advocate

Nebyrokratická pomoc

Úkoly obhájců pacientů jsou rozmanité:

  • Dostávají například pochvaly a stížnosti od pacientů,
  • odpovídat na otázky (např. týkající se práv pacienta) a
  • pokusit se být prostředníkem mezi pacienty a nemocničním personálem, když nastanou problémy.
  • Pacienti mohou také předkládat návrhy a návrhy na zlepšení pacientovi advokátovi. Pacientský advokát je pak předá příslušným oddělením.

Důvěrnost

Přístupnost