Trvalá erekce (priapismus)

Priapos byl uctíván starověkými Řeky jako bůh sexuality a plodnosti, dnes se nazývá sexuální poruchou. Priapismus je obvykle bolestivá trvalá erekce, která trvá déle než dvě hodiny, i když chybí potěšení, ejakulace a orgasmus. Příčinou nikdy nekončící erekce může být celá řada nemocí. Pokud není zahájena odborná léčba do pár hodin (maximálně do šesti hodin), hrozí vážné poškození (erektilní dysfunkce apod.). Priapismus je urologická naléhavá situace, a proto by měl být léčen co nejrychleji.

Jak dochází k trvalé erekci?

Normální erekce je výsledkem uvolnění svalů v penisu se současným zvýšením krevního zásobení z tepen. To způsobí, že erektilní tkáň mužského člena (corpora cavernosa) nabobtná, což zabrání odtoku do žil a tím zpětnému toku krve z penisu. Po ejakulaci dochází opět k zúžení tepen, čímž se snižuje tlak na žíly a tím i erekce (detumescence).

Priapismus se vyskytuje přibližně v 60 procentech všech případů bez rozpoznatelné příčiny (tzv. idiopatický priapismus). U zbývajících 40 procent – ​​tyto formy se označují jako sekundární priapismus – je trvalá erekce často způsobena některým z následujících onemocnění/situací:

  • Krevní onemocnění, zejména srpkovitá anémie, plazmocytom, talasémie (středomořská anémie), polycytémie a leukémie
  • Zranění (penisu nebo míchy), související s chirurgickým zákrokem nebo po nehodách
  • Poškozený nervový systém, zejména poranění míchy, vzácněji roztroušená skleróza (RS) nebo diabetes mellitus
  • Různé nádory
  • Zneužívání alkoholu a drog
  • Léky k léčbě impotence (zejména ty, které se podávají jako injekce do penisu při tzv. erektilní tkáňové autoinjekční terapii (SKAT)):
  • Jiné léky, zejména v případě předávkování:
psychofarmaka (trazodon a chlorpromazin)
Léky na krevní tlak (Prazosin a Nifedipin)
Imunosupresiva
kortizon

Jaké příznaky se objevují?

Bolestivá trvalá erekce (déle než dvě hodiny) bez postižení žaludu bez sexuální stimulace. Bezbolestný může být i tzv. high-flow priapismus. Často dochází k zakřivení penisu směrem nahoru. Po hodinách zmodrá předkožka, žalud a později i celý penis.

Jak se léčí priapismus?

Diagnóza se provádí na základě popisu pacienta. O příčině priapismu informuje ultrazvuková vyšetření (duplexní sonografie) a rozbor vzorku krve z erektilní tkáně.

Léčba spočívá v okamžité léčbě bolesti a dalších opatřeních. Lékař se nejprve snaží snížit otok penisu léky. Účinná látka terbutalin ve formě tablet je zvláště úspěšná u high flow priapismu po terapii SKAT a u spontánního, často se vyskytujícího priapismu. Pokud po cca 30 minutách nedojde ke zlepšení, je krev z erektilní tkáně odsáta pomocí injekční stříkačky. Pokud se erekce znovu objeví, jsou přímo do erektilní tkáně injikovány vazokonstrikční léky (etilefrin, epinefrin) nebo methylenová modř. Poslední možností je chirurgický výkon, při kterém se buď sníží arteriální prokrvení penisu (selektivní embolizace penisních tepen), nebo se zlepší venózní odtok (operace shuntu).