Pflegestärkungsgesetz 3: Co je uvnitř!

Co obsahuje Pflegestärkungsgesetz 3 (zákon o posílení péče 3)?

Zákon o posílení ošetřovatelské péče 3 (Pflegestärkungsgesetz III) zavedl širokou škálu nových předpisů a opatření určených k dalšímu zlepšení péče o osoby, které potřebují ošetřovatelskou péči.

Posílení místních orgánů

Jedno zaměření zákona o posílení ošetřovatelské péče 3 se týká obcí: ty hrají důležitou roli v péči o osoby, které potřebují ošetřovatelskou péči, například prostřednictvím pomoci seniorům nebo podporou dobrovolnosti v péči o seniory. Tuto roli obcí má dále rozšířit zákon o posílení péče 3.

Za tímto účelem federální a státní pracovní skupina vypracovala doporučení, jak dále zlepšit koordinaci mezi asistenčními a pečovatelskými službami v blízkosti domova a fondy pojištění dlouhodobé péče. Cílem je propagovat a rozšiřovat místní pečovatelské služby tak, aby lidé, kteří péči potřebují, mohli co nejdéle zůstat ve svém známém domácím prostředí.

Doporučení federální a státní pracovní skupiny počítají například s tím, že místní úřady by měly převzít vedoucí úlohu při poskytování poradenství v oblasti péče. Například až 60 obcí má vytvořit modelové projekty pro poradenství v péči na dobu pěti let. Místní úřady tam mohou poskytnout veškeré poradenství ve všech otázkách týkajících se péče.