Pflegestärkungsgesetz: Důležitá fakta o reformě dlouhodobé péče!

Proč je potřeba zákon o posílení péče?

Aby bylo možné vyhovět narůstajícím požadavkům a zlepšit situaci lidí, kteří potřebují péči, příbuzných a pečovatelů, byla nezbytná reforma péče: Za tímto účelem v lednu 2015 vstoupil v platnost první zákon o posílení péče, známý také jako Care Strengening Act 1 (PSG I). V lednu 2016 následoval nový zákon o péči – Care Strengthening Act 2 (PSG II). V prosinci 2016 zákonodárný sbor schválil třetí zákon o posílení péče (PSG III).

Zákon o posílení péče 1

Zákon o posílení péče 1 zlepšuje i situaci rodinných pečovatelů: Nově mohou například v případě nemoci nebo dovolené žádat o náhradní na šest týdnů místo čtyř. Zákon o péči také zavedl možnost použít až 40 procent prostředků na ambulantní věcné dávky jinde, a to na nízkoprahovou péči a odlehčovací služby.

Zákon o posílení péče 2

Základním problémem PSG 2 je redefinice pojmu „potřeba péče“. Více o této dalekosáhlé reformě péče si můžete přečíst v článku Pflegestärkungsgesetz 2.

Zákon o posílení ošetřovatelské péče 3

Třetí zákon o posílení péče nabyl účinnosti částečně 1. ledna 2017 a částečně 1. ledna 2020. Co obsahuje, se dozvíte v článku Pflegestärkungsgesetz 3.