Fotodynamická terapie: Důvody, proces, rizika

Co je fotodynamická terapie?

Fotodynamická terapie využívá fotochemické procesy k léčbě určitých onemocnění. Chemické reakce spouštěné světlem totiž vytvářejí látky, které jsou toxické pro určité typy buněk a pomáhají ničit abnormální tkáň.

Pro fotodynamickou terapii se na ošetřovanou oblast nebo vstříkne do tkáně tzv. fotosenzitizér a ozařuje se světlem o specifické vlnové délce. Fotosenzibilizátor je chemické činidlo, které je stimulováno ozářením k tvorbě látek toxických pro buňky. Tato reakce je závislá na kyslíku, který je již v tkáni přirozeně přítomen.

Poškození buněk (fotodynamickou terapií se dělí na primární cytotoxicitu, která poškozuje především buňky, a sekundární cytotoxicitu, která postihuje cévy. Vzhledem k tomu, že fotosenzibilizátor je převážně obohacen v nemocné tkáni, lze při této terapii do značné míry ušetřit zdravou tkáň.

Kdy se provádí fotodynamická terapie?

Fotodynamická terapie hraje ústřední roli v léčbě dermatologických onemocnění.

 • rakovina kůže (bazocelulární karcinom, spinocelulární karcinom, aktinické keratózy, Bowenova choroba, Kaposiho sarkom, mycosis fungoides) a metastázy kůže
 • Akné (Acne vulgaris)
 • Bradavice (verrucae) způsobené lidskými papilomaviry

Další oblastí je paliativní onkologická medicína (paliativní onkologie), kde již nelze nemoc vyléčit, ale lze ji zmírnit. Účinnost fotodynamické terapie je omezena malou hloubkou průniku světla. Používá se u těchto typů rakoviny:

 • Rakovina močového měchýře
 • Časné karcinomy plic a jícnu
 • Karcinom žlučovodů
 • Karcinom prsu
 • Brainové nádory

Fotodynamická terapie se také prosazuje v oftalmologii, například u „věkem podmíněné makulární degenerace“.

Co děláte během fotodynamické terapie?

Před vlastní terapií se lékař zeptá na vaši zdravotní anamnézu a vyloučí kontraindikace, jako je alergie na fotosenzibilizátor nebo těhotenství.

Nyní se na ošetřovanou oblast aplikuje fotosenzibilizátor, obvykle ve formě krému (lokální aplikace), který by měl být ponechán působit alespoň tři hodiny. K tomuto účelu se etablovala kyselina 5-aminolevulová, která je zejména nádorovými buňkami metabolizována na protoporfyrin. Pokud má fotosenzibilizátor působit v celém těle (systémově) a má být podáván krevními cévami, dává se přednost podávání porfyrinů a jejich derivátů.

Aby se fotosenzibilizátor aktivoval, musí být ozářen pomocí laseru. Pouze absorpce světla správné vlnové délky vede k aktivaci příslušné látky. To je také označováno jako stav s vyšší energií, prostřednictvím kterého je látka schopna předat energii kyslíku, který je již ve tkáni přítomen.

Ten se přeměňuje na energetičtější formu (singletový kyslík), který nyní může svou chemickou reaktivitou poškozovat buňky a jejich složky, proto se také používá termín kyslíkový radikál.

Primární poškození buněk (cytotoxicita) probíhá na složkách a membráně buněk. Sekundární cytotoxicita prostřednictvím účinků na krevní cévy vede k nedostatečnému zásobování a nakonec ke smrti nemocných nebo degenerovaných buněk.

Vlastní fotodynamická terapie trvá pouze 10 až 30 minut a obvykle se opakuje v intervalu jednoho týdne. Abyste během ošetření ani po něm nepociťovali žádnou bolest, dostanete buď léky proti bolesti, nebo gely či krémy proti bolesti.

Jaká jsou rizika fotodynamické terapie?

Nežádoucí účinky nelze u fotodynamické terapie vyloučit, ale vyskytují se zřídka:

 • Bolest při ozařování
 • @ Zčervenání kůže (erytém)
 • Pustuly
 • povrchové kožní léze (eroze)
 • tmavé zbarvení (hyperpigmentace) kůže
 • alergie na fotosenzibilizátor
 • tvorba kůry v důsledku odmítnutí zničených buněčných vrstev
 • jizvy
 • na oku: zhoršení zrakové ostrosti až slepota

Na co si mám dát po fotodynamické terapii pozor?

Protože fotosenzibilizátory způsobují vysokou citlivost na světlo, musíte se chránit před slunečním zářením i jinými silnými zdroji světla a zejména laserovým světlem po dobu alespoň jednoho měsíce po ošetření.

Váš lékař vám řekne, jak dlouho byste se měli vyhýbat slunci a jaké krémy a mýdla byste měli používat k péči o ošetřovaná místa. Pokud byla k léčbě makulární degenerace použita fotodynamická terapie, doporučuje se nějakou dobu nosit sluneční brýle.