Fyzikální terapie: Indikace, metoda, postup

Co je fyzioterapie?

Fyzioterapie léčí omezení ve schopnosti těla pohybovat se a fungovat a je lékařsky předepsaným lékem. Je to užitečný doplněk a někdy alternativa k operaci nebo lékům. Součástí fyzioterapie jsou kromě fyzioterapeutických cvičení také pohybová opatření, masáže a manuální lymfodrenáž.

Fyzioterapii lze provádět ambulantně (v nemocnici, rehabilitačním centru apod.) nebo ambulantně (ve fyzioterapeutické praxi). Kromě toho je zde i mobilní fyzioterapie. V tomto případě přichází k pacientovi fyzioterapeut. To má tu výhodu, že pacient může cvičit určité pohyby ve svém známém prostředí. Mobilní fyzioterapie je užitečná i pro pacienty, kterým nemoc nebo fyzické omezení znesnadňuje nebo dokonce znemožňuje návštěvu ordinace.

Speciální variantou je rozšířená ambulantní fyzioterapie, která kromě obecné fyzioterapeutické péče zahrnuje léčebně rehabilitační výcvik, který pacientovi navrací výkonnost v soukromí i v zaměstnání.

Sportovní fyzioterapie

Sportovní fyzioterapie je primárně zaměřena na péči a trénink sportovců i na prevenci a léčbu sportovních úrazů. Mezi důležité součásti patří rozcvičení, protažení, správné provádění fyzioterapie či fyzioterapeutického cvičení a v případě potřeby léčba sportovních úrazů.

Fyzioterapie podle Bobatha (fyzioterapie podle Bobatha)

Fyzioterapie podle Bobatha pomáhá lidem s neurologickými (vycházejícími z mozku a nervů) dysfunkcemi: Pacienti trénují a opakují určité pohybové sekvence, dokud se nevytvoří nová nervová vlákna a synapse. Metoda se používá především po cévních mozkových příhodách nebo v případě vrozených pohybových poruch.

Fyzioterapie podle Vojty (fyzioterapie podle Vojty)

Ve fyzioterapii podle Vojty spouští fyzioterapeut reflexy pomocí cíleného tlaku. Kombinace několika reflexů z určitých výchozích pozic má aktivovat svalovou funkci.

Fyzioterapie podle Schrotha (fyzioterapie podle Schrotha)

Sportovní fyzioterapie

Sportovní fyzioterapie je primárně zaměřena na péči a trénink sportovců i na prevenci a léčbu sportovních úrazů. Mezi důležité součásti patří rozcvičení, protažení, správné provádění fyzioterapie či fyzioterapeutického cvičení a v případě potřeby léčba sportovních úrazů.

Fyzioterapie podle Bobatha (fyzioterapie podle Bobatha)

Fyzioterapie podle Bobatha pomáhá lidem s neurologickými (vycházejícími z mozku a nervů) dysfunkcemi: Pacienti trénují a opakují určité pohybové sekvence, dokud se nevytvoří nová nervová vlákna a synapse. Metoda se používá především po cévních mozkových příhodách nebo v případě vrozených pohybových poruch.

Fyzioterapie podle Vojty (fyzioterapie podle Vojty)

Ve fyzioterapii podle Vojty spouští fyzioterapeut reflexy pomocí cíleného tlaku. Kombinace několika reflexů z určitých výchozích pozic má aktivovat svalovou funkci.

Fyzioterapie podle Schrotha (fyzioterapie podle Schrotha)

Škola zad

Ve škole zad se naučíte, co udržuje vaše záda zdravá. Program kurzu se skládá z různých modulů, jako jsou znalosti o držení těla a pohybovém chování šetrném k zádům, relaxační techniky a trénink uvědomění si těla. Cílem je předejít nebo zmírnit bolesti zad. Více o tomto tématu se dozvíte v článku Škola zad.

Kdy děláš fyzioterapii?

Cíle fyzioterapie jsou dány především pacientem a jeho klinickým obrazem. V podstatě jde o úlevu od bolesti, podporu metabolismu a krevního oběhu a zlepšení nebo udržení mobility, koordinace, síly a vytrvalosti. Fyzioterapie by měla kromě věku a stavu pacienta zohledňovat také každodenní životní podmínky pacienta. Důležitou roli hraje i průběh onemocnění.

Nemoci pohybového aparátu

Nemoci nervového systému

Široké spektrum neurologických onemocnění využívá léčebných možností fyzioterapie. Týká se to například ochrnutí, pohybových a funkčních poruch po úrazech lebky a míchy, poškození centrálního nervového systému (CNS) při narození, paraplegických syndromů a roztroušené sklerózy. Pomocí fyzioterapeutických opatření se trénuje souhra senzorických a motorických funkcí pacientů.

Nemoci vnitřních orgánů

V případě onemocnění, jako je astma, plicní fibróza nebo cystická fibróza, lze příznaky zmírnit nácvikem efektivního dýchání a speciálních technik kašlaní a zlepšit tak kvalitu života. V případech zúžení cév nebo lymfatických cest zlepšuje pravidelný trénink chůze krevní oběh a vytrvalost a zároveň snižuje bolest. Poruchy funkce střev, jako je Crohnova choroba, lze také léčit podpůrně pomocí fyzioterapie.

Co děláte během fyzioterapie?

První návštěva fyzioterapeuta se obvykle skládá z anamnézy – sebrání anamnézy pacienta v rozhovoru – a důkladného vyšetření, při kterém se mimo jiné zkontroluje síla svalů, pohyblivost a přesně se lokalizuje bolest. Na základě informací z rozhovoru a vyšetření pak fyzioterapeut vytvoří plán fyzikální terapie a prodiskutuje s pacientem individuální cíle.

V závislosti na terapeutickém plánu se v pravidelných intervalech provádějí aktivní, asistovaná a pasivní cvičení. Při pasivních fyzioterapeutických cvičeních fyzioterapeut pohybuje klouby pacienta, aniž by svaly pacienta spolupracovaly. To zlepšuje pohyblivost a podporuje krevní oběh. Zároveň se zabrání kontrakcím a ztuhlosti.

Asistenční fyzioterapeutická cvičení vyžadují, aby pacient sám vyvíjel svalovou sílu. Pohybům však pomáhá fyzioterapeut nebo speciální fyzioterapeutické přístroje. Pokud trénink probíhá ve vodě, využívá se vztlak jako pomocná síla.

Jaká jsou rizika fyzioterapie?

Správně prováděná fyzioterapie nenese téměř žádná rizika. Pokud jsou však cviky prováděny nedbale nebo nesprávně, může dojít k otlakům, zánětům nebo jiným zraněním. Cvičení určená ke koordinaci a léčbě závratí jsou spojena se zvýšeným rizikem pádu.

Co musím mít na paměti po fyzioterapii?

Samostatná cvičení by se měla provádět i doma. Tímto způsobem lze urychlit proces hojení.

Zvýšená zátěž jednotlivých svalových skupin může způsobit svalovou bolestivost, ale není to nebezpečné. Vyčerpání a únava jsou také příznaky, které mohou být důsledkem zvýšené fyzické práce. Pokud se po fyzioterapii objeví bolest nebo zranění, je vhodné navštívit lékaře.