Předčasná ejakulace: příčiny a léčba

Co je předčasná ejakulace?

Předčasná ejakulace (ejaculatio praecox) znamená, že vyvrcholení, včetně ejakulace, již nelze zadržet ani po krátké sexuální stimulaci. Tento fenomén znají zejména mladí muži s malými sexuálními zkušenostmi a ti, kteří dlouhodobě sexuálně abstinují.

Normálně se problém vyřeší sám: S přibývajícími zkušenostmi a pravidelnou sexuální aktivitou se muž učí lépe vnímat a ovládat svou vlastní úroveň vzrušení.

Jiná je situace, pokud někdo opakovaně ejakuluje příliš brzy – bez ohledu na situaci a sexuálního partnera. Pro lékařskou diagnózu „předčasná ejakulace“ však tato skutečnost sama o sobě nestačí. Lékaři hovoří o ejaculatio praecox vyžadující léčbu pouze v případě, že:

 • předčasná ejakulace je chronická a postižený muž nemá nad svou ejakulací kontrolu, tj. nemůže ji dobrovolně oddálit
 • postižený muž jí trpí subjektivně, např. dysfunkce má negativní dopad na jeho sebevědomí, vede ke stresu, úzkosti a vyhýbavému chování a/nebo narušuje jeho sexuální vztahy

Co znamená „předčasný“?

Vědecké studie ukazují, že tzv. doba intravaginální latence (= časové rozpětí mezi začátkem penetrace a ejakulací) je v průměru kolem pěti minut. Podle toho lékaři diagnostikují předčasnou ejakulaci, pokud je toto období pravidelně výrazně kratší, tj. k ejakulaci dochází před zavedením nebo jednu až dvě minuty poté.

Primární a sekundární ejaculatio praecox

Pokud jde o předčasnou ejakulaci, lékaři rozlišují primární ejaculatio praecox a sekundární ejaculatio praecox.

 • Primární ejaculatio praecox: V tomto případě dochází k předčasné ejakulaci během prvního sexuálního zážitku a symptomy přetrvávají po celý život.
 • Sekundární ejaculatio praecox: Toto je získaná forma. K předčasné ejakulaci dochází náhle u mužů, kteří dříve neměli problémy s ejakulací. Sekundární ejaculatio praecox se často vyskytuje v souvislosti s onemocněními, jako je dysfunkce štítné žlázy nebo onemocnění prostaty.

Jak lze předčasné ejakulaci předcházet nebo ji léčit?

Terapie Ejaculatio praecox závisí na základní příčině. Mezi vědecky podložené a doporučované léčebné metody patří medikamentózní a psychoterapeutické přístupy – často se vzájemně kombinují.

Před zahájením léčby je třeba vyloučit možná onemocnění, která by mohla být příčinou předčasné ejakulace. Patří mezi ně prostatitida, onemocnění štítné žlázy a diabetes mellitus.

Předčasná ejakulace: léčba léky

Léčba léky může být vnitřní (systémová) nebo vnější (lokální).

Systémová (vnitřní) medikamentózní léčba

Zdá se, že nedostatek neurotransmiteru serotoninu hraje roli zejména v primární ejaculatio praecox. Z tohoto důvodu se systémová (vnitřní) medikamentózní terapie provádí tzv. inhibitorem zpětného vychytávání serotoninu (SSRI). To umožňuje zvýšit hladinu sertoninu v těle.

Obvykle se používá účinná látka dapoxetin. V mnoha zemích je to jediný schválený lék na předčasnou ejakulaci.

Dapoxetin je krátkodobě působící inhibitor zpětného vychytávání serotoninu, který mírně prodlužuje dobu intravaginální latence. To znamená, že muži s ejaculatio praecox nemusí léky užívat trvale, ale pouze v případě potřeby – tedy několik hodin před plánovaným pohlavním stykem.

Vzhledem k možným nežádoucím účinkům a interakcím by užívání dapoxetinu měl pečlivě zvážit lékař.

Někdy lékař předepíše běžná antidepresiva jako lék na předčasnou ejakulaci. Tyto účinné látky se zde používají v tzv. off-label použití. To znamená, že ve skutečnosti nejsou schváleny pro léčbu předčasné ejakulace, ale zkušenosti ukazují, že často mohou pomoci.

Antidepresiva jsou zvláště užitečná, pokud za předčasnou ejakulací stojí psychické příčiny, jako je deprese nebo úzkostná porucha, které reagují na léčbu těmito účinnými látkami.

Mezi antidepresiva používaná „off-label“ k léčbě předčasné ejakulace patří např

 • citalopram
 • fluoxetin
 • fluvoxamin
 • paroxetin
 • sertralin

Antidepresiva rozvinou svůj plný účinek až po zhruba dvou týdnech užívání. Musí se proto užívat pravidelně, a proto nejsou vhodné k léčbě předčasné ejakulace na vyžádání (na rozdíl od dapoxetinu).

Antidepresiva mohou být použita k předčasné ejakulaci pouze v případě, že je předepíše lékař. Léky narušují metabolismus mozku a mohou mít různé vedlejší účinky. Rozhodnutí léčit předčasnou ejakulaci antidepresivy je proto třeba velmi pečlivě zvážit.

Lokální (externí) medikamentózní léčba

V těchto případech lze předčasné ejakulaci pomoci mastí nebo sprejem obsahujícím lokální anestetické složky, jako je lidokain. Produkty se aplikují na penis před pohlavním stykem, aby byl méně citlivý na dotek. Studie prokázaly, že ejaculatio praecox lze předejít sprejem nebo mastí obsahující lokální anestetikum.

Kondomy mají podobný účinek – také činí penis o něco méně citlivým.

Předčasná ejakulace: psychoterapeutické přístupy

Pokud za předčasnou ejakulací stojí úzkost, nadměrné nároky nebo sexuální trauma, může pomoci psychoterapeutická léčba.

Někteří odborníci také vidí souvislost mezi sociální fobií a předčasnou ejakulací: postižení reagují na sexuální blízkost vyhýbáním se tak, že nevědomě zkracují dobu setkání časnou ejakulací.

Psychoterapeutická léčba může mít podobu individuální nebo párové terapie.

 • Individuální terapie: V individuální terapii jsou např. v rámci talk terapie odhalována a analyzována traumata a strachy, aby bylo možné je lépe zpracovat. V behaviorální terapii se postižení učí, jak řešit své sexuální problémy tím, že procvičují nové způsoby myšlení a chování.

Behaviorální techniky

Někdy lze předčasnou ejakulaci zvládnout manuálním řešením (metoda stop-start, technika squeeze). Cílem je, aby postižená osoba zvýšila kontrolu nad svým vlastním vzrušením a ejakulací. Manuální techniky jsou krátkodobě docela úspěšné, ale jejich dlouhodobý účinek není dostatečně vědecky prozkoumán.

Další techniky, které někteří pacienti používají, aby se pokusili vydržet při sexu déle, jsou masturbace před sexem a mentální rozptýlení během pohlavního styku (kognitivní technika). Zde jsou další podrobnosti o jednotlivých metodách:

Metoda stop-start:

To zahrnuje stimulaci penisu těsně před takzvaným „bodem, ze kterého není návratu“. To je bod, ve kterém nevyhnutelně dochází k orgasmu a tedy ejakulaci. Krátce před dosažením tohoto bodu se stimulace zastaví a vy čekáte, až se úroveň vzrušení výrazně sníží. Poté stimulace pokračuje.

Celý proces se několikrát opakuje. Dotyčný tak lépe poznává a ovládá své vlastní vzrušující chování.

Technika mačkání:

Masturbace před pohlavním stykem:

Masturbace před sexem údajně snižuje citlivost penisu na dotek, a tím snižuje vzrušení. To může zabránit předčasné ejakulaci během pohlavního styku a pomoci vám vydržet déle.

Kognitivní technika:

Pokud budete při styku vědomě myslet na něco střízlivého a věcného, ​​jako je daňové přiznání nebo seznam pro příští nákup, můžete také účinně snížit míru vzrušení. Mnoha postiženým však tato technika méně uspokojuje, protože má negativní vliv na erotický zážitek a citovou blízkost partnera.

Předčasná ejakulace: domácí prostředky

Mnoho mužů zkouší různé domácí prostředky na předčasnou ejakulaci. Mezi oblíbené patří hořčík a zinek. Někteří nemocní také spoléhají na trénink pánevního dna. Účinnost těchto metod však nebyla vědecky prokázána.

Hořčík:

Podle jedné studie mají muži s normálním ejakulačním chováním vyšší hladiny hořčíku ve spermatu než muži, kteří trpí předčasnou ejakulací. Z toho však nelze odvodit žádnou příčinnou souvislost mezi nízkou hladinou hořčíku a předčasnou ejakulací.

zinek:

Podle studie může stopový prvek zvýšit hladinu testosteronu u mužů a tím stimulovat sexuální touhu (libido). Neexistují však žádné důkazy o tom, že by specificky pomáhal proti ejaculatio praecox.

Trénink pánevního dna:

Ti, kteří specificky trénují svaly pánve, mohou tyto svaly ovládat vědoměji a zabránit tak předčasné ejakulaci – nebo alespoň podle teorie. To však nebylo vědecky prokázáno.

Rozhodně ale není na škodu mít pevné svaly pánevního dna. A některým mužům svalový trénink pomáhá, aby se v této oblasti těla lépe cítili, a tím efektivněji kontrolovali ejakulaci.

Předčasná ejakulace: operace

Předčasná ejakulace může být také léčena chirurgicky: Při postupu známém jako selektivní dorzální neurektomie (SDN) chirurg přeruší některá nervová spojení v žaludu, čímž je výrazně méně citlivý.

SDN se však v Evropě provádí jen zřídka. V asijských zemích jako je Jižní Korea však patří mezi standardní metody terapie ejaculatio praecox.

Co může způsobit předčasnou ejakulaci?

Proč někteří muži trpí předčasnou ejakulací, je nakonec nejasné. Existuje však podezření na souvislost s biologickými a/nebo psychologickými abnormalitami.

Předčasná ejakulace: biologické příčiny

 • přecitlivělý penis
 • erektilní dysfunkce (impotence): Studie často také ukazují ejaculatio praecox u postižených mužů.
 • zánět prostaty (prostatitida)
 • Hormonální poruchy, jako je onemocnění štítné žlázy

Předčasná ejakulace: psychické příčiny

Předčasná ejakulace může být způsobena i psychickými faktory. Roli mohou hrát například následující faktory:

 • Úzkost, zejména strach ze selhání, který může být vyvolán vysokým subjektivním tlakem na výkon
 • stres
 • traumatické sexuální zážitky
 • emoční poruchy (např. odborníci diskutují o tom, zda by předčasná ejakulace a sociální fobie mohly souviset)