Aplikace na předpis: Jak to funguje

Jak získám aplikaci na předpis?

Až zákon vstoupí v platnost, bude mít nárok na digitální zdravotnické prostředky kolem 73 milionů pojištěnců se zákonným zdravotním pojištěním.

V rámci implementace takzvaného digitalizačního zákona z prosince 2019 mohou lékaři a psychoterapeuti předepisovat aplikace svým pacientům. Náklady pak uhradí zdravotní pojišťovna. To se však týká pouze aplikací, které byly odpovídajícím způsobem certifikovány. V důsledku toho je rozsah v současnosti stále malý. V adresáři DiGA zjistíte, které aplikace jsou k dispozici na předpis.

Předpis od lékaře nebo terapeuta

Lékaři a psychoterapeuti mohou předepisovat aplikace z tohoto adresáře. Vydají pacientovi recept na digitální aplikaci. Pacient předloží tento recept své zdravotní pojišťovně a obdrží kód, pomocí kterého si může aplikaci zdarma stáhnout.

Požádejte přímo zdravotní pojišťovnu

O aplikaci můžete požádat také přímo u zdravotní pojišťovny bez lékařského předpisu. V tomto případě však musíte prokázat, že aplikace je vhodná pro vaše příznaky, a to poskytnutím záznamů o léčbě, diagnóz nebo podobně. Potvrzení od lékaře pak není potřeba. Nejlepší je se předem informovat u své zdravotní pojišťovny.

Jaké požadavky musí splňovat aplikace na předpis?

Vyloučení rizik

Každá digitální zdravotnická aplikace musí projít a projít testovací procedurou u Spolkového úřadu pro léčiva a zdravotnická zařízení (BfArM), aby mohla být zařazena do adresáře hrazených digitálních zdravotnických aplikací (adresář DiGA).

Mimo jiné se kontroluje, zda by aplikace mohla pro uživatele představovat zdravotní riziko a zda má aplikace skutečně zdravotní přínos. Testována je také ochrana dat a uživatelská přívětivost.

Zdravotní přínos

Ne každá aplikace, která je inzerována jako zdravotní aplikace, se dostane do adresáře. Aby byla aplikace zařazena do katalogu DiGA, musí

  • uznání
  • monitoring
  • léčba
  • zmírnění
  • nebo odškodnění

nemocí, zranění nebo postižení. Tento adresář shrnuje nejdůležitější informace o aplikaci pro lékaře, psychoterapeuty a pacienty.

Snadné použití

Aplikace musí být také snadno použitelné a bez reklam. Osobní údaje nesmí být použity pro reklamní účely. Všechny lékařské informace musí odpovídat současným profesním standardům.

Vývojáři aplikací musí požádat o zařazení do adresáře. Lhůta pro posouzení BfArM je až tři měsíce.

Které zdravotní aplikace jsou hrazeny zdravotním pojištěním?

Pacienti mohou zjistit, které aplikace jsou již hrazeny zdravotními pojišťovnami v adresáři hrazených digitálních zdravotních aplikací (adresář DiGA). Zatím (od října 2020) jsou tam na předpis uvedeny pouze dvě aplikace: jedna na podporu terapie tinnitu a druhá na zvládání generalizovaných úzkostných poruch.

V současné době se testuje dalších 21 aplikací. BfArM konzultovalo s výrobci dalších asi 75 aplikací. Postupně se tak rozšiřuje nabídka aplikací, které lékaři nabízejí.

Jsou vaše zdravotní údaje v bezpečí?

Ochrana dat a bezpečnost dat jsou hlavními prioritami v hodnocení BfArM. Zdravotní údaje jsou totiž považovány za citlivé osobní údaje a podléhají zvláštní ochraně. Každá aplikace na předpis musí splňovat všechny požadavky obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a nařízení o digitálních zdravotních aplikacích (DiGAV).

To znamená, že aplikace nesmí po skončení aplikace nadále ukládat osobní údaje. GDPR výslovně stanoví, že tyto citlivé údaje musí být vymazány. Pokud výrobce poruší nařízení, může být vyřazen z evidence a pokutován.

Aplikace uvedené v adresáři proto nabízejí určitý standard kvality. Přesto byste měli se svým lékařem přesně probrat, zda a která aplikace může být ve vašem individuálním případě užitečná a která citlivá data aplikace skutečně vyžaduje pro vaši terapii.