Prick test (alergický test): Postup a význam

Co je to prick test?

Prick test je často používaný kožní test v diagnostice alergie. Pomocí něj lze zjistit, zda je někdo alergický na určité látky (například pyl). Jelikož se prick test provádí přímo na kůži dotyčné osoby, patří mezi testy in vivo (= „na živém předmětu“). Naproti tomu laboratorní test ze vzorku krve se označuje jako test in vitro (= „ve sklenici“).

Kdy se provádí prick test?

Lékaři používají prick test, když mají podezření na alergii na následující látky:

  • Pyl (např. z břízy, olše, lísky a trav)
  • Roztoči domácího prachu
  • Formy
  • Zvířecí vlasy
  • Potraviny (mléko, vejce a rybí bílkoviny, stejně jako luštěniny a ovoce)
  • Hmyzí jedy

Takzvané alergie I. typu lze odhalit prick testem. U tohoto typu alergie reagují postižení během několika sekund až minut na spouštěč alergie (alergen). Ve vzácných případech jsou možné i opožděné reakce. Více si o tom můžete přečíst na naší stránce s přehledem alergií.

Co se dělá v prick testu?

Pro prick test lékař nakape standardizované, průmyslově vyráběné roztoky alergenů na vnitřní stranu předloktí pacienta. Pomocí speciální lancety nebo píchací jehly pak povrchově propíchne kůži skrz kapku (jen lehce – neměla by krvácet).

Pro každý prick test se také aplikuje vodný roztok a roztok s histaminem. První nesmí vyvolat reakci, druhý musí.

Asi po 15 až 20 minutách lékař prohlédne testovaná místa na kůži. Pokud pacient na nějakou látku reaguje alergicky, kůže na odpovídajícím místě zčervená, svědí a vytvoří se pupínky.

Postižení jedinci jsou nadále sledováni bezprostředně po testu (nejméně 30 minut po zavedení alergenu). To umožňuje lékařskému personálu okamžitě zasáhnout v případě, že osoba má závažnou reakci na alergen.

Jaká jsou rizika prick testu?

I malé množství alergenu může ve vzácných případech způsobit příznaky jako dušnost, závratě, zvracení a pokles krevního tlaku. V extrémních případech může dojít až k alergickému šoku (anafylaktickému šoku) se zástavou srdce a oběhu. Pokud měl pacient v minulosti život ohrožující reakci na alergen, nesmí se to také testovat prick testem.

Pokud je známo, že postižení jedinci mají jiné závažné alergie, jsou obvykle sledováni několik hodin po prick testu. Občas se alergická reakce objeví se zpožděním, a tak lze v případě nouze rychle zasáhnout.

Kdy prick test neprovádět?

Co musím pozorovat po prick testu?

Po prick testu byste měli v následujících několika hodinách pokračovat v pozorování testovaných míst kůže. V několika případech je reakce opožděná. Za určitých okolností se mohou po několika hodinách rozvinout další příznaky (dvoubodový průběh). Informujte svého lékaře o takových opožděných reakcích.

Pokud po prick testu náhle pocítíte příznaky jako závratě, dušnost nebo křeče v břiše, okamžitě vytočte číslo 911.

Celkově je prick test rychlou, jednoduchou a relativně bezpečnou metodou pro diagnostiku alergie a stal se standardní metodou.

Výsledky testu však lze použít pouze ve spojení s podrobnou diskusí o reakcích pozorovaných samotným pacientem (anamnéza). Pozitivní reakce v prick testu nemusí být nutně synonymem alergie na danou látku.