Protahovací cvičení

Úvod

Ačkoli účinek a použití strečink cvičení jsou v posledních letech stále častěji zpochybňována, protahovací cvičení jsou a zůstávají základní součástí sportu. Kontroverzně je diskutována pouze otázka, kdy a jak se protáhnout. Udržování a podpora mobility je nepostradatelným prvkem mnoha sportovních aktivit.

Není bez důvodu, že mobilita je kromě toho podmíněnou schopností vytrvalost, síla a rychlost. Strečink může uvolnit napětí a mít tak relaxační a uklidňující účinek. Zvláště po dlouhé práci v určité pozici a / nebo poloze napětí často se vyskytují.

Strečink cvičení mohou také pomoci se zkrácenými svaly a mohou napravit stávající nerovnováhu. Lze tak zabránit špatnému držení těla a prospět celému pohybovému aparátu. Protahování optimalizuje svalový tonus a vede ke zvýšení krev oběh.

Výsledkem je, že sval může být lépe zásoben živinami a potřebnými minerály a může se po zátěži dobře zotavit. Aktivační účinek metabolismu přispívá k úplné regeneraci svalu a doplňuje všechny zásoby živin. Další výhodou protahovacích cvičení je komplexní prevence poranění svalů, vazů a šlachy.

Protahování snižuje riziko svalového vlákna, svalového svazku nebo natržení svalu. Poranění šlach a vazů se také při pravidelném protahovacím programu vyskytuje výrazně méně. Mobilita kloubů se dodatečně zvyšuje, a tím zlepšuje nejen celkovou pohyblivost těla, ale také koordinační výkon člověka. Protahovací cvičení mají proto mnoho výhod a významně přispívají k zdraví našeho těla.

Nevýhody protahování

Nevýhody protahovacích cvičení nejsou na první pohled patrné. Účinky protahovacích cvičení však nejsou vždy pozitivní. Protahovací cvičení před a po tréninku jsou časově náročná a poněkud nudná cvičení, kde toho není mnoho.

Nevýhodou je, že protahovací cvičení snižují svalový tonus a mají uklidňující účinek. Protahovací cvičení byste proto měli provádět pouze v případě, že si chcete odpočinout a uklidnit se. Protahovací cvičení jsou kontraproduktivní, zejména ve sportech s vysokým podílem výbušné síly a / nebo maximální síly a někdy mohou enormně snížit výkon.

Studie ukázaly, že pasivně-statický strečink může snížit maximální sílu mezi 4 a 20 procenty. V případě výbušné síly lze očekávat ztrátu mezi 3 a 10 procenty. Takže pokud děláte protahovací cvičení před sprinty nebo vzpíráním, jste odpovídajícím způsobem pomalí nebo možná nemůžete zvedat svou obvyklou váhu tak často, jak jste zvyklí.

Negativní vliv strečingu na sílu vytrvalost bylo také prokázáno. Otázku, kdy je protahování rozumné a kdy ne, si pravděpodobně kládl každý někdy nebo později. Je třeba poznamenat, že protahování nemusí mít vždy pozitivní účinky.

Zda by měla být prováděna protahovací cvičení nebo ne, záleží na daném sportu. Při používání protahovacích cvičení také hrají roli osobní cíle. Pokud například chcete zlepšit svoji pohyblivost, rozhodně se doporučuje strečink, protože zvyšuje pohyblivost v napnutých částech těla, svalů a vazů.

Protahovací cvičení mohou také pomoci s napětím a křeče. Zvláště monotónní činnosti často způsobují napětí to se může stát velmi nepříjemným. Zde mohou protahovací cvičení pomoci uvolnit napětí a uvolnit bolest.

V případě, že bolest přetrvává po delší dobu, je třeba vyhledat lékaře. Křeče se často vyskytují uprostřed zátěže, například během soutěže. Natažením křečovitého svalu jej lze uvolnit a v činnosti lze pokračovat.

Křeč však bude trvat jen krátkou dobu a dříve nebo později se křeč vrátí. Ve sportu by měla být protahovací cvičení izolována a považována za jeden trénink. A plán školení lze navrhnout následovně: U všech sportů se doporučuje určitá pohyblivost svalů.

Ve sportech, kde mobilita určuje výkon, jsou protahovací cvičení nedílnou součástí plán školení. Mezi tyto sporty patří gymnastika, tanec, gymnastika a krasobruslení. - pondělí: silový trénink

  • Úterý: Protahování
  • Středa: Vytrvalost