Psychiatrie a psychosomatika

Mezi typické duševní choroby léčené psychiatry patří:

 • Deprese
 • Bipolární poruchy
 • Suicidalita
 • Panické poruchy
 • Schizofrenie
 • Návykové poruchy
 • Poruchy příjmu potravy
 • Hranice
 • Burnout
 • Poruchy demence
 • Somatoformní poruchy (stížnosti, které nelze zpětně vysledovat k fyzickým příčinám, jako je syndrom dráždivého tračníku, srdeční úzkost)

Mnoho klinik nabízí také ambulantní péči v oboru psychiatrie a psychosomatiky. Přes den je tam pečováno o psychiatrické pacienty.

Psychiatrické terapie

Psychosomatika

Tato podoblast psychosomatiky se zabývá nevysvětlitelnými fyzickými obtížemi, jejichž skutečnou příčinou je duševní stres. Takové somatoformní poruchy se mohou projevit například jako tinnitus, gastrointestinální potíže, srdeční problémy nebo bolest.

Konzultant psychiatrie