Plicní oběh: Struktura a funkce

Jak funguje plicní oběh

Plicní oběh spolu s velkým nebo systémovým oběhem tvoří oběhový systém člověka. Začíná v pravém srdci: krev, která má nízký obsah kyslíku a je nabitá oxidem uhličitým, přicházející z těla je pumpována přes pravou síň a pravou komoru do truncus pulmonalis (plicní kmen nebo plicní tepna). Ta se rozdělí na pravou a levou plicní tepnu, které se větví na tenčí a tenčí cévy, až se z nich stanou kapiláry. Tyto jemné krevní cévy obklopují více než 100 milionů alveolů (plicních alveol) naplněných dýchatelným vzduchem jako síť. Zde dochází k výměně plynů: Oxid uhličitý se uvolňuje z krve do alveol přes tenkou stěnu mezi alveoly a kapilárami a poté je vydechován dechem.

Kyslík přijímaný dechem naopak přechází z alveolů do krevního řečiště a je vázán na červené krevní barvivo (hemoglobin) pro další transport. Nyní okysličená krev pak putuje zpět do srdce několika plicními žilami, do levé síně a dále do levé komory. Odtud je pumpován do aorty a dále do celého těla (systémový oběh nebo velký oběh).

Část nízkotlakého systému

Plod ještě nemá plicní oběh

U nenarozeného dítěte je zvláštní rys: krev plodu se neokysličuje v plicích, ale v mateřské placentě (kterou dítě ještě nedýchá). K tomuto účelu slouží bypass plicního oběhu přes ductus arteriosus Botalli, přímé spojení truncus pulmonalis s aortou. V srdci samotném je také otvor mezi pravou a levou síní (foramen ovale), kterým krev obchází plicní oběh pupeční žílou.

Problémy v plicním oběhu

U plicní hypertenze je krevní tlak v plicním oběhu chronicky zvýšený (plicní hypertenze). Pravé srdce musí vynaložit zvýšenou sílu k pumpování krve do plicního oběhu, který se zálohuje díky zvýšenému odporu v plicních cévách. Nadměrný tlak na pravou komoru vede ke ztluštění stěny (hypertrofii) a/nebo dilataci – vzniká cor pulmonale (pulmonální srdce).

Plicní hypertenze je obvykle způsobena jinými stavy, jako je chronické srdeční onemocnění (jako je selhání levého srdce) nebo onemocnění plic (jako je CHOPN, plicní embolie, plicní fibróza). Velmi vzácně se chronické zvýšení krevního tlaku v plicním oběhu vyskytuje jako samostatné onemocnění.