Pulmonologie (respirační lékařství)

Pneumologie je obor vnitřního lékařství. Zabývá se prevencí, diagnostikou a léčbou onemocnění plic, průdušek a pohrudnice. Patří mezi ně například:

 • bronchiální astma
 • @ Chronická bronchitida a chronická obstrukční bronchitida
 • chronické obstrukční plicní nemoci (COPD)
 • Plicní tuberkulóza
 • plicní emfyzém (roztažení plic)
 • těžký zápal plic
 • plicní hypertenze (vysoký krevní tlak v plicních tepnách)
 • pleurisy (zánět pohrudnice)
 • cystická fibróza (mukoviscidóza)
 • Plicní fibróza
 • Spánková apnoe (noční dechové pauzy)
 • Plicní embolie
 • Intersticiální onemocnění plic (onemocnění plicní tkáně)

Na pneumologickém oddělení nemocnice se provádějí i vyšetření k objasnění nejasných RTG a dalších nálezů. To je nutné při podezření na maligní, infekční nebo imunologické změny plic.