Pyridoxin (vitamin B6): Posouzení bezpečnosti

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) byl naposledy hodnocen vitamíny a minerály pro bezpečnost v roce 2006 a stanovil takzvanou tolerovatelnou horní úroveň příjmu (UL) pro každou mikroživinu, pokud byly k dispozici dostatečné údaje. Tato UL odráží maximální bezpečnou hladinu mikroživiny, kterou nezpůsobí nepříznivé účinky při celodenním užívání ze všech zdrojů.

Maximální bezpečný denní příjem vitaminu B6 je 25 mg. Maximální bezpečný denní příjem vitaminu B6 je přibližně 18násobek denního příjmu doporučeného EU (nutriční referenční hodnota, NRV).

Tato hodnota platí pro dospělé muže a ženy, stejně jako pro těhotné a kojící ženy. Dosud nebyly pozorovány žádné nežádoucí vedlejší účinky kvůli vysokému příjmu vitaminu B6 v potravě. Údaje z NVS II (National Nutrition Survey II, 2008) o denním příjmu vitaminu B6 ze všech zdrojů (konvenční strava a dietní doplňky) naznačují, že u německé populace není dosažen bezpečný maximální denní příjem 25 mg. Četné studie nezjistily žádné negativní účinky po dlouhodobém užívání velkého množství vitaminu B6. V jedné studii se nevyskytly žádné nežádoucí vedlejší účinky po dobu 8 měsíců až 6 let při denním příjmu 250 až 500 mg vitaminu B6. Podobně ve studii starších osob č nepříznivé účinky byly pozorovány při denním příjmu 225 mg vitaminu B6 po dobu jednoho roku. Jiné studie s denním příjmem 150 až 300 mg vitaminu B6 po několik měsíců také nezjistily žádné negativní účinky. Naproti tomu však pozorovalo mnoho studií nepříznivé účinky i při nižších dávkách po delší dobu. Kromě úrovně příjmu vitaminu B6 je pro výskyt nežádoucích účinků důležitá také doba příjmu vyšších dávek. Nežádoucí účinky vysokého příjmu vitaminu B6 se vyvíjejí velmi pomalu po dlouhou dobu. Nepříznivé účinky trvale nadměrného příjmu vitaminu B6 byly pozorovány především u poruch nervový systém a zvýšil se fotocitlivost (zvýšená citlivost na světlo). Poruchy nervový systém ve formě periferní neuropatie (onemocnění periferního nervového systému) a ataxie (poruchy chůze) došlo ve studii u žen s izolovanou a vysocedávka správa 500 až 5,000 6 mg vitaminu BXNUMX denně po dobu jednoho až tří let. Ukázaly také další studie nervový systém poruchy při dlouhodobém příjmu 500 mg denně a při příjmu 2,000 500 mg denně po dobu jednoho roku. Obvykle je nezbytný denní příjem 2,000 až 6 50 mg vitaminu B6 po dobu alespoň jednoho roku, aby způsobil nepříznivé účinky na nervový systém. Ve vzácných případech byly pozorovány mírné neurologické poruchy při trvalém příjmu pouhých XNUMX mg vitaminu BXNUMX denně. Zvýšené fotocitlivost (zvýšená citlivost na světlo) byla zaznamenána při denním příjmu až 2,500 6 mg vitaminu B35 (XNUMX mg / kg tělesné hmotnosti) po dobu čtyř let. V individuální zprávě o případu vzrostl fotocitlivost došlo také s denním množstvím 200 mg vitaminu B6 jako složky multivitaminového přípravku. Souhrnně lze konstatovat, že od 500 mg vitaminu B6 za den lze očekávat významné negativní účinky. Množství 200 mg denně po dobu dvou let je spojeno s nízkou frekvencí výskytu nežádoucích účinků. Při nižším množství kolem 100 mg vitaminu B6 denně nelze při dlouhodobém užívání (po dobu tří let) zcela vyloučit nežádoucí účinky. Taková množství jsou daleko od myslitelných příjmů přes konvenční strava a správně dávkované přípravky životně důležitých látek. NOAEL (úroveň bez pozorovaných nežádoucích účinků) - nejvyšší dávka látky, která ani při pokračujícím příjmu nemá detekovatelné a měřitelné nepříznivé účinky, nemohla být z důvodu této nekonzistence údajů stanovena.