Rautek grip: Jak funguje opatření první pomoci

Stručné shrnutí

 • Co je to záchranný grip (hash grip)? Prostředek první pomoci používaný k přesunu imobilních osob z nebezpečné oblasti nebo ze sedu do lehu. Pojmenován po svém vynálezci, rakouském instruktorovi Jiu-Jitsu Franzi Rautkovi (1902-1989).
 • Záchranné držení funguje takto: Zvedněte hlavu a ramena postiženého zezadu, záda podložte vlastním kolenem nebo stehnem. Sáhněte do podpaží, uchopte postiženého za předloktí a vytáhněte ho z nebezpečné zóny nebo ho položte.
 • V jakých případech je to nutné? Když se někdo nemůže sám pohybovat z nebezpečné zóny nebo když by v tomto místě nebyla možná první pomoc v sedě/pacient je imobilní.
 • Rizika: Riziko zranění oběti (např. zlomeniny kostí, poranění páteře) a prvního zasahujícího (přesunutím do nebezpečné zóny).

Pozor.

 • Při podezření na poranění páteře by měl poskytovatel první pomoci s postiženým pohybovat pouze v případě akutního ohrožení života!
 • Někdy musí poskytovatel první pomoci přizpůsobit záchranný úchop situaci a například se ke zraněnému ohnout na stranu vedle dveří auta.
 • Je-li přítomen druhý zachránce, druhý zachránce by měl nést nohy pacienta, zatímco první zachránce uchopí horní část těla pomocí úchopu.

Jak funguje záchranný grip (hash grip)?

Hash grip vám jako prvnímu pomocníkovi umožňuje používat páku k přesunu lidí, kteří jsou výrazně těžší než vy, alespoň na krátké vzdálenosti. Postup je následující:

 1. Nasaďte si jednorázové rukavice, abyste zabránili infekci
 2. Ověřte, zda je zraněný při vědomí, promluvte s ním a v případě potřeby s ním jemně zatřeste (ne při podezření na poranění páteře!)
 3. Pokud je zraněný v autě: vypněte motor, ale nechte klíč v zapalování
 4. Pokud postižená osoba nereaguje nebo se nemůže samostatně pohybovat, použijte záchrannou rukojeť Rautek k jejímu vyvedení z nebezpečné zóny. V případě potřeby nejprve odepněte bezpečnostní pás a zkontrolujte, zda jsou nohy zraněného přilepené
 5. Pokud je to možné, dostaňte se za zraněného. Promluvte si s ním klidně, pokud je při vědomí – dává to sebevědomí vědět, co se s vámi děje
 6. Zatlačte ruce vpřed pod podpaží zraněného, ​​uchopte jedno z jeho předloktí oběma rukama a natočte je v úhlu 90 stupňů před hrudník zraněného.
 7. Pro uchopení předloktí se doporučuje tzv. opičí úchop: tedy neuchopíte předloktí palcem na jedné straně a dalšími čtyřmi prsty na druhé straně předloktí, ale palec položíte na paži jako další na ostatní prsty. Tímto způsobem se vyhnete (příliš) silnému stlačení paže
 8. Nyní vytáhněte zraněného na stehna, narovnejte se a opatrně jej posuňte dozadu z nebezpečné zóny.
 9. Položte postiženého na záda na bezpečné místo, ideálně na (záchrannou) deku
 10. Pokud je pacient v bezvědomí, měli byste zkontrolovat jeho dýchání. V případě potřeby zahajte resuscitaci.
 11. Nejpozději v tuto chvíli zavolejte záchrannou službu nebo o to požádejte kolemjdoucího

Pokud byste se poskytnutím první pomoci vystavili nebezpečí nebo došlo-li k zaklínění postiženého, ​​okamžitě zavolejte záchrannou službu a v případě potřeby hasiče. Pak počkejte, až dorazí.

Kdy mohu použít záchranné blokování (hash hold)?

Hash grip se používá, když

 • v poloze, ve které se pacient nachází, nelze provést nezbytná okamžitá opatření (např. resuscitace, ošetřování rány).

Záchranné držení Rautek lze provést jak u pacientů v bezvědomí, tak u imobilizovaných „bdělých“ pacientů. Navíc může být aplikován jak u sedících pacientů, tak u ležících pacientů. Protože však představuje akutní riziko poranění, měl by být použit pouze v případě, že by jinak došlo k ohrožení života.

Rizika záchranného zadržení (hash hold)

Úchop kosočtverce je účinný, ale ne nutně jemný. Například páteř pacienta je posunuta a není stabilizovaná. To může vést ke zranění v této oblasti nebo ke zhoršení již existujících zranění.

Kromě toho může první zasahující neúmyslně způsobit oběti zlomeniny žeber a poranění v oblasti paže a ramene pomocí záchranného úchopu.

Osoba poskytující první pomoc se vystavuje nebezpečí zranění, pokud vstoupí do nebezpečné zóny, aby použila záchranné držení na zraněnou osobu – aniž by se zajistila nebo provedla určitá ochranná opatření.