Revmatoidní faktor

Co je revmatoidní faktor?

Revmatoidní faktor je tzv. autoprotilátka. Jde o obranné látky imunitního systému, které napadají tělu vlastní tkáň a mohou tak vyvolat onemocnění (autoimunitní onemocnění). Jak název napovídá, revmatoidní faktory hrají roli především u autoimunitního revmatismu.

Revmatoidní faktory napadají určité části (sekce Fc) jiných protilátek – jmenovitě imunoglobulin G. Jde tedy prakticky o protilátky proti protilátkám.

Podle struktury se revmatoidní faktory – stejně jako všechny protilátky (imunoglobuliny) – dělí do různých tříd. Patří sem například imunoglobulin M (IgM), imunoglobulin A (IgA) a imunoglobulin G (IgG). Zjištěné revmatoidní faktory patří zpravidla do třídy IgM (RF-IgM nebo RhF-IgM).

Kdy určujete revmatoidní faktor?

Lékař stanoví revmatoidní faktory při podezření na revmatické onemocnění – zejména revmatoidní artritidu. Samotný pozitivní výsledek testu však pro diagnózu nestačí. RF není příliš specifická laboratorní hodnota – může být zvýšena u různých revmatických onemocnění, ale i u nerevmatických onemocnění nebo u zdravých jedinců.

K vyšetření lékař odebere pacientovi vzorek krve. Revmatoidní faktor se obvykle měří v krevním séru. Laboratorní lékaři mohou k detekci použít různé techniky (např. ELISA, radioimunoanalýza). V závislosti na metodě měření platí různé prahové hodnoty, které se při překročení označují jako zvýšený revmatoidní faktor.

Kdy je revmatoidní faktor zvýšený?

Revmatoidní faktor je pouze jedním z několika parametrů používaných k diagnostice onemocnění.

Revmatoidní faktor při revmatismu

Kromě revmatoidní artritidy může být test na revmatoidní faktory pozitivní také u jiných revmatických onemocnění, tj. poskytnout zvýšené hodnoty. Patří mezi ně například následující onemocnění (v závorce je uveden podíl pacientů s pozitivním revmatoidním faktorem):

 • Kryoglobulinémie: forma vaskulárního zánětu (50 až 100 procent)
 • Sjögrenův syndrom (70 až 95 procent)
 • Systémový lupus erythematodes (15 až 35 procent)
 • Smíšená kolagenóza: klinický obraz s příznaky různých autoimunitních onemocnění pojiva, jako je systémový lupus erythematodes, sklerodermie a polymyositida a také Raynaudův syndrom (50 až 60 procent)
 • Sklerodermie (systémová skleróza): Souhrnný termín pro autoimunitní onemocnění spojená s tvrdnutím pojivové tkáně (20 až 30 procent)
 • Juvenilní chronická artritida (10 až 15 procent)
 • Polymyositida a dermatomyositida (5 až 10 procent)

Jiné příčiny

 • Cirhóza jater
 • Chronický zánět jater (chronická hepatitida)
 • Chronická zánětlivá onemocnění plic
 • Zánět vnitřní výstelky srdce (endokarditida)
 • Tuberkulóza
 • Salmonelóza
 • sarkoidóza
 • Syfilis
 • Akutní infekce způsobené bakteriemi, viry nebo parazity (například mononukleóza, malárie)
 • Maligní nádory
 • Po transfuzi krve
 • Po očkování
 • Po chemoterapii nebo radioterapii

V neposlední řadě je revmatoidní faktor zjistitelný asi u pěti procent zdravých lidí – bez jakékoli chorobné hodnoty. Zejména ve vyšším věku je mnoho jinak zdravých lidí RF pozitivních (asi deset procent starších 60 let).

Zvýšený revmatoidní faktor bez jakýchkoli příznaků nemá žádný význam.