Riboflavin (vitamin B2): Funkce

Tyto flavinové ko-enzymy mají velký význam pro metabolismus sacharidy, tuky a Proteinů - dále pro pyridoxinniacin, kyselina listová a vitamin K metabolismus.Riboflavin je také významný pro regeneraci „glutathionového systému“, který zaujímá centrální pozici v „antioxidant síť “těla: Glutathion reduktáza je enzym závislý na FAD, který provádí redukci a tím regeneraci glutathionu. Glutathionperoxidáza - selen-obsahující enzym - vyžaduje dva molekuly glutathionu k rozbití nebo neutralizaci agresivního kyslík molekula, jako je hydroperoxid. Pozor! Redoxní cyklus gutathionu je jedním z nejdůležitějších cyklů ochrany lidského těla před agresivními kyslík molekuly jako je hydroperoxid.Riboflavin nedostatek je tedy spojen s oxidačním stres! Zapojení do důležitého systému monooxigenázy cytochromu P450 (xenobiotikum detoxikace). Xanthinoxidáza, další enzym závislý na FAD, pomáhá při oxidaci hypoxanthinu a xanthinu na kyselina močová.Pozor!Kyselina močová je jedním z nejdůležitějších a nejsilnějších voda-rozpustné antioxidanty v krev. Riboflavin nedostatek je spojen se sníženou aktivitou enzymu xanthinoxidázy, což vede ke snížení kyselina močová úrovně v EU krev.