Riboflavin (vitamin B2): Posouzení bezpečnosti

Expertní skupina pro Spojené království pro EU Vitamíny a Minerály (EVM) naposledy hodnoceno vitamíny a minerály pro bezpečnost v roce 2003 a stanovily takzvanou bezpečnou horní úroveň (SUL) nebo orientační úroveň pro každou mikroživinu, pokud bylo k dispozici dostatek údajů. Tato úroveň SUL nebo naváděcí úroveň odráží bezpečné maximální množství mikroživiny, které nezpůsobí žádné vedlejší účinky při každodenním užívání ze všech zdrojů po celý život.

Maximální bezpečný denní příjem vitaminu B2 je 43 mg. Maximální bezpečné denní množství vitaminu B2 je přibližně 30násobek denního příjmu doporučeného EU (nutriční referenční hodnota, NRV).

Tato hodnota se skládá z předpokládaného nejvyššího příjmu v konvenčních potravinách 3 mg denně a příjmu v doplňky stravy 40 mg vitaminu B2 denně, což je považováno za bezpečné.

Údaje NVS II (National Nutrition Survey II, 2008) o denním příjmu vitaminu B2 ze všech zdrojů (konvenční strava a strava doplňky) naznačují, že množství 43 mg není zdaleka dosaženo.

Nepříznivé účinky nadměrného příjmu vitaminu B2 z potravin nebo doplňky nebyly pozorovány.

V jedné studii č nepříznivé účinky se vyskytly u 49 pacientů po užívání 400 mg denně po dobu tří měsíců. Ve dvou případech se vyskytly mírné nežádoucí vedlejší účinky, jako je průjem a polyurie (abnormálně zvýšený výdej moči). Také nadměrný příjem riboflavin může způsobit zežloutnutí moči.