Kořen růže (Rhodiola Rosea): Interakce

Studie in vitro prokazují, že složky růžový kořen extrakt mají inhibiční účinky na různé enzymatické aktivity (např. CYP3A4, CYP19). CYP3A4 se používá k metabolizaci (metabolizaci) drogy a CYP19 katalyzuje syntézu estrogenu. Interakce s drogy a jídlo jsou možné, ale dosud nebyly pozorovány ve studiích na zvířatech nebo u lidí. Proto z důvodu nedostatku údajů ne interakcí jsou známy.