Skleroterapie: Jak léčit křečové žíly a hemoroidy

Co je skleroterapie?

Skleroterapií se rozumí cílená skleroterapie tkání, obvykle křečových žil (varixů). To se provádí vstřikováním různých sklerotizačních prostředků, které mohou být tekuté nebo pěnové. Tímto způsobem lékař uměle a záměrně způsobuje lokalizované poškození vnitřní žilní stěny (endotelu). Výsledkem poškození endotelu je zpočátku zánětlivá reakce, která později vede k adhezi a zúžení sklerotizované žíly. Nakonec se céva přemodeluje na vlákno pojivové tkáně, kterým krev již nemůže proudit.

Pokud má pacient mnohočetné křečové žíly, může být k dokončení skleroterapie zapotřebí několik sezení. V současné době existují dva postupy pro výkon: Pěnová skleroterapie a skleroterapie tekutými sklerotizujícími látkami.

Skleroterapie tekutou medikací se používá hlavně u menších žilek nebo krátkotažných dilatací cév. Lékem v současnosti schváleným k tomuto účelu v Německu je lokální anestetikum polidokanol.

Při pěnové skleroterapii lékař mísí sklerotizující léky s neškodným množstvím vzduchu nebo plynu, jako je oxid uhličitý. Vznikne tak jemná bublinková pěna. To je zvláště vhodné pro dlouho natažené vypouklé žíly.

Kdy se provádí skleroterapie?

Skleroterapií lze léčit i žilní výdutě v jícnu (jícnové varixy, hlavně při cirhóze jater), hemoroidy nebo dilatace žil v šourku (varikokéla). Vzácně se skleroterapie používá také k opětovnému připojení orgánů v jejich poloze prostřednictvím tvorby pojivové tkáně.

Co se dělá během skleroterapie?

Než může lékař sklerotizovat žíly, musí provést různá vyšetření pro optimální plánování skleroterapie. Patří sem zobrazovací a funkční testy (například okluzní pletysmografie žil, flebografie, duplexní sonografie). Poté pacienta informuje o postupu a možných rizicích skleroterapie. Pro injekci by měl pacient obvykle ležet. Lékař vypočítá dávku v závislosti na tělesné hmotnosti pacienta.

Skleroterapie s tekutými léky

Pěnová skleroterapie

Postup pěnové skleroterapie je stejný jako u skleroterapie čistým tekutým anestetikem. I zde lékař plní pěnovou směs do injekční stříkačky se sterilní kanylou. Ten vydezinfikuje pokožku pacienta a hrotem kanyly bodne přímo do žíly. Nasáváním malého množství krve lékař zkontroluje správnou polohu kanyly v cévě. Pomalu vstříkne drogu do nádoby. Pěnová konzistence vytěsňuje krev, která je stále v cévě a lék vystýlá vnitřní stěnu cévy. Tam rozvine svůj účinek.

Po skleroterapii

Jakmile lékař vstříkne požadovanou dávku, opatrně vytáhne jehlu z cévy a přitlačí vatový tampon na místo vpichu. Tu zajistí pruhem omítky. Nyní musí být ošetřená noha stlačena. K tomu lékař aplikuje kompresivní punčochu nebo kompresivní obvaz.

Jaká jsou rizika skleroterapie?

Přestože skleroterapie patří ke standardním postupům v léčbě patologicky změněných cév, i zde se mohou vyskytnout určité problémy. Mohou to být:

 • Poranění nebo proražení cévní stěny s následným krvácením
 • Infekce, případně s nutností antibiotické léčby nebo operace
 • trvalé zabarvení okolní kůže
 • tvorba krust v místě vpichu
 • Poruchy hojení ran
 • Poškození tkáně (abscesy, smrt buněk)
 • Poškození nervů, vzácně i trvalé
 • alergické reakce nebo nesnášenlivost použitých materiálů a léků
 • dočasné poruchy vidění (blikání)
 • záchvat migrény (u pacientů s migrénou v anamnéze)
 • tvorba krevních sraženin
 • Lymfatická kongesce

Bohužel po skleroterapii dochází u více než 50 procent pacientů k opětovnému vytvoření křečových žil.

Na co si mám dát po skleroterapii pozor?

Po skleroterapii je zcela normální, že v místě vpichu vznikají drobné otoky s pocitem pnutí, modřiny nebo zarudnutí kůže. Tyto obvykle po několika dnech zmizí. V následujících případech byste se však měli poradit s lékařem:

 • v případě rostoucí, pulzující bolesti
 • jestliže ošetřovaná oblast silně zčervená, oteče nebo je horká
 • při tlakové bolesti nebo pocitu pálení kůže způsobeného obvazy
 • pokud je v chodidle necitlivost nebo mravenčení
 • modré zbarvení prstů u nohou
 • při horečce nad 38°C

Přiložený obvaz by měl vyměnit lékař, také případné kompresivní punčochy nebo obvazy sundávejte pouze po konzultaci s lékařem.

Péče o tělo po skleroterapii

Sport po skleroterapii

Po skleroterapii byste měli zůstat fyzicky aktivní. Bezprostředně po skleroterapii se procházejte nahoru a dolů asi půl hodiny a každý den se věnujte lehkému fyzickému cvičení (například jízda na kole, chůze). Vyhněte se dlouhému sezení nebo stání; vsedě také nepřekřižujte nohy. Pokud je to možné, zvedejte nohy často, abyste se vyhnuli lymfatickému překrvení. Vleže se po skleroterapii doporučují lehké gymnastické cviky: Například pomalu a kontrolovaně zvedněte nataženou nohu bez protiváhy nebo přitáhněte špičky chodidel směrem ke kolenu.