Selen: Situace v zásobování

Selen nebyl zahrnut do Národního průzkumu výživy II (2008). Pokud jde o příjem selen v německé populaci existují údaje pouze ze studie Drobnera a kol. v roce 1996.

Pokud jde o situaci v zásobování, lze konstatovat:

  • V průměru muži berou 41 µg a ženy 30 µg selen za den pro sebe a tím dosáhnout příjmu doporučeného DGE.
  • Těhotné ženy a kojící matky nemají žádné další požadavky na selen. Doporučení pro příjem selenu tedy průměrně dosahují také těhotné a kojící ženy.

Vzhledem k tomu, že doporučení pro příjem DGE vycházejí z potřeb zdravých a lidí s normální hmotností, může být nad doporučeními pro příjem DGE vyšší individuální požadavek (např. Kvůli dnešní stravě, Genussmittelkonsum, dlouhodobé léčbě atd.)