Semenný váček: Struktura a funkce

Co je semenný váček?

Semenný váček (vesicula seminalis) je párová žláza vedle prostaty. Produkuje alkalický a vysoce fruktózový sekret, který se přidává do ejakulátu. Podíl této sekrece na ejakulátu se pohybuje mezi 60 a 70 procenty.

Jak se sekret dostane do ejakulátu?

Z každého z nadvarlete vede spermatický vývod (Ductus deferens) ze šourku přes tříselný kanál do pánve. Pravý a levý vas deferens se spojují s vylučovacími kanály dvou semenných váčků, procházejí prostatou a poté proudí do močové trubice těsně pod močovým měchýřem. V dalším průběhu se to nazývá uretrální spermatická trubice.

Spermie, které pocházejí z varlat nebo nadvarlat, se tak mísí se sekretem semenných váčků na soutoku vylučovacích kanálků váčků. Prostata také přispívá k sekreci. Celý ejakulát je pak během ejakulace transportován ven přes uretrální semenný váček.

Jaká je funkce semenného váčku?

Párový semenný váček přispívá k sekreci ejakulátu, který dodává fruktózu (ovocný cukr) spermiím pocházejícím z varlat a nadvarlat. Spermie využívají fruktózu jako zdroj energie, aby se mohly pohybovat.

Sekrece semenného váčku obsahuje i další látky: proteiny, jako je semenogelin, tvoří gelový povlak kolem spermií, aby se zabránilo jejich předčasnému zrání (kapacitaci), ke kterému by mělo docházet pouze v pochvě prostřednictvím sekrece dělohy (cervikální vylučování).

Sekret obsahuje také prostaglandiny – tkáňové hormony, které podporují stahy svalů ženského pohlavního ústrojí.

Kde se nachází semenný váček?

Semenné váčky se nacházejí mezi zadní částí močového měchýře a stěnou rekta nad prostatou. Jejich povrch má hrbolatou strukturu a uvnitř je mnoho různě velkých slizničních záhybů, které tvoří komůrky. Sporadicky může obsahovat spermie, ale v zásadě párový semenný váček není rezervoárem spermií, ale žlázou.

Jaké problémy může způsobit semenný váček?

Je-li prostata zanícená (prostatitida), může být zanícená i párová semenná váčka. Izolovaný zánět semenného váčku je vzácný.

Velmi vzácně se vyskytují nádory semenného váčku (leiomyomy, karcinomy a sarkomy). Častější je tumorózní infiltrace (tj. imigrace rakovinných buněk) pocházející z karcinomu prostaty (rakoviny prostaty).