Umístění šoku: První pomoc při šoku

Stručné shrnutí

 • Co znamená umístění šoku? V šokové poloze poskytovatel první pomoci umístí nohy oběti vleže na zádech výše než hlavu. To má zabránit tomu, aby upadli do bezvědomí nebo jejich oběh zkolaboval.
 • Takto funguje šoková poloha: položte postiženého na záda na podlahu, položte jeho nohy asi o 20 až 30 stupňů výše než horní část těla/hlavu na pevný předmět (např. stoličku) nebo je přidržte.
 • V jakých případech? Pro různé typy šoků.
 • Rizika: Žádná, pokud není umístění šoku použito ve špatných případech (viz „Pozor!“).

Pozor!

 • Výbojovou polohu nepoužívejte pro výboj pocházející ze srdce (kardiogenní šok, např. infarkt) – výbojová poloha by srdce dále zatěžovala!
 • Šokovou polohu nepoužívejte při silném podchlazení, dechové tísni, zlomeninách kostí, poranění hrudníku a břicha nebo poranění hlavy a páteře! V případě zranění a ran nad kyčlí by tam šoková poloha zvýšila průtok krve.

Jak funguje polohování šoku?

Šokové polohování (shock position) se používá v první pomoci ke stabilizaci oběhu pacienta do příjezdu záchranné služby. Používá se, pokud je oběť stále při vědomí.

Jak postupovat při umístění tlumiče:

 1. Umístěte jeho nohy asi o 20 až 30 stupňů nebo asi 30 centimetrů výše než horní část těla/hlavu. Můžete je buď přidržet, nebo položit na krabici, stupínek apod. Zlepšíte tak prokrvení mozku a dalších orgánů.
 2. Udržujte postiženého v teple, například bundou nebo (záchrannou) dekou.
 3. Promluvte si s ležící osobou uklidňujícím dojmem a vyhněte se jejímu dalšímu vzrušení.
 4. Do příjezdu záchranné služby pravidelně kontrolujte pacientovo dýchání a puls.
 5. Pokuste se zastavit případné krvácení (např. tlakovým obvazem).

Krev z nohou při nárazovém polohování proudí zpět do středu těla. Životně důležité orgány jsou tak lépe zásobeny kyslíkem. Postiženého je nejlépe položit na deku a zabalit. Tím se zabrání podchlazení. Mluvte s pacientem uklidňujícím způsobem a vyhněte se zbytečnému namáhání. Pokud pacient ztratí vědomí před příjezdem záchranné služby, uložte jej do stabilizované polohy.

Nedovolte pacientovi nic jíst ani pít, pokud je v šoku.

Co je to šok?

Lékaři rozlišují různé typy šoku, včetně

 • Hypovolemický šok (spuštěný nedostatkem objemu, tj. silná ztráta tekutin/krve)
 • Kardiogenní šok (spuštěný nedostatečnou čerpací kapacitou srdce, např. v případě srdečního infarktu, myokarditidy nebo plicní embolie)
 • Anafylaktický šok (těžká alergická reakce)
 • Septický šok (v souvislosti s otravou krve = sepse)
 • Neurogenní šok (v případě selhání nervově podmíněné regulace krevního tlaku, např. poranění míchy)

Šok lze rozpoznat podle příznaků, jako je bledá kůže, třes, třes, studený pot, neklid a úzkost. Slabost a poruchy vědomí jsou také příznaky šoku.

U zraněných a/nebo nemocných osob je třeba vždy počítat se šokem. Zejména malé děti se mohou zpočátku jevit jako v pořádku, až se náhle zhroutí.

Kdy provádím polohování šoku?

Šokové polohování se provádí, pokud je postižený ještě při vědomí a sám dýchá. Obecně se uvažuje v následujících případech:

 • šok z objemového deficitu (pokud to není způsobeno silným krvácením v horní části těla, protože šoková poloha by tam pak zvýšila průtok krve a tím i krevní ztráty)
 • anafylaktický (alergický) šok
 • septický šok

Kdy bych neměl používat polohování šokem?

Nepoužívejte rázové polohování pro

 • kardiogenní šok a srdeční onemocnění obecně
 • dýchací obtíže
 • Poranění hlavy a páteře
 • Poranění hrudníku a břicha (obecně pro rány nad kyčlí)
 • zlomené kosti
 • těžká hypotermie

Rizika spojená s umístěním šoku

Jako první pomocník nemůžete s polohou tlumiče mnoho udělat špatně – pokud ji nepoužíváte v případech, kdy se tlumicí poloha nedoporučuje. Pokud například zvednete nohy pacienta, který krvácí z hlavy, hrudníku nebo břicha, může to zvýšit krvácení.

Pokud umístíte pacienta s poraněním páteře do šokové polohy, jeho pohyb může zranění zhoršit.

Pokud je někdo silně podchlazený, může dobře míněná šoková poloha způsobit, že do středu těla proudí hodně studené krve. To může zhoršit hypotermii.

Šoková poloha může být velmi nebezpečná i pro pacienty s šokem pocházejícím ze srdce (kardiogenní šok) – zvýšený krevní reflux způsobený zvednutím nohou dále zatěžuje pumpující slabé srdce.