Cvičení s nárazem do ramene 1.1

"Biceps kroutit - výchozí pozice “Postavte se mírně ohnutý a široký po bok. Napněte své žaludek a držte paže blízko těla. Paže jsou ve výchozí poloze téměř úplně natažené. V obou rukou držíte váhu, kterou můžete zvednout třikrát po 3 opakováních. Pokračujte dalším cvičením: „Biceps curl - koncová poloha