Silymarin (extrakt z ovoce z ostropestřce mariánského): Interakce

Jsou umírnění interakcí mezi silymarinem a drogy které jsou metabolizovány (metabolizovány) v játra prostřednictvím cytochromů P450 2C9. Souběžné užívání silymarinu a těchto látek drogy může zpomalit jejich rozpad a zvýšit jejich účinky a vedlejší účinky. Kromě toho existují interakcí mezi mléčný bodlák a glukuronidované drogy. V tomto případě může být také snížen účinek léků. Silymarin má malý vliv na estrogeny snížením jejich účinnosti hormonů. Účinky cholesterolu- snižující se léky mohou být také mírně narušeny současným příjmem silymarinu. Tyto interakcí se mohou objevit v dávkách 140 mg silymarinu nebo 5 g až 10 g mléčný bodlák. Proto jsou tyto interakce kvůli vysoké dávce méně klinicky relevantní.