Sociální služba

Oddělení sociálních služeb nemocnice se zabývá osobními a sociálními problémy pacientů. Organizuje krátkodobou či dlouhodobou podporu pacientům a zprostředkovává kontakty a nabídky pomoci. Nemocniční sociální služby mohou konkrétně nabídnout následující podporu:

“Psychosociální poradenství

 • Pomoc při zvládání nemoci
 • Krizové poradenství
 • Poradna pro rakovinu
 • Poradenství v oblasti závislostí

” Lékařská následná péče a rehabilitace

Organizace:

 • následná léčba
 • Ambulantní rehabilitace
 • Včasná rehabilitace u pacientů s poškozením mozku
 • Cílená geriatrická rehabilitace pro starší pacienty, aby se vyhnuli nutnosti péče po závažnějším onemocnění

” Pomoc pacientům, kteří se po propuštění o sebe (zatím) nejsou schopni postarat

 • Umístění v pečovatelském domě
 • Organizace domácí ošetřovatelské péče
 • Organizace krátkodobé péče
 • Organizace jídel na kolečkách
 • Obstarávání pomůcek pro péči
 • Organizace pomoci na podporu rodiny

” Pomoc při vymáhání finančních nároků v oblasti sociálního práva

 • Žádost o sociální pomoc
 • Vyjasnění důchodové problematiky
 • Kontakt na úřad práce
 • Žádost o pojištění dlouhodobé péče
 • Žádost o průkaz osoby se zdravotním postižením
 • Organizace řízení péče