Sorivudin: Účinky, použití a rizika

Sorivudin je léčivý přípravek, který byl vyvinut v Japonsku k léčbě opar. Sorivudin byl prodáván pod obchodním názvem Usevir a není k dispozici, protože drogový skandál zabil několik lidí v Japonsku. V Evropě dokonce nedostal souhlas, takže droga nemusela být stažena z trhu.

Co je sorivudin?

Sorivudin byl vyvinut na počátku 1990. let japonskou farmaceutickou společností Nippon Shoji. Droga byla použita k léčbě opar infekce a fungoval jako virostatikum. To se týká drogy které brání množení viry a umožnit tak léčbu infekční choroby. Sorivudin je účinný proti infekcím způsobeným opar simplexní typ 1 viry. Bylo také uvedeno pro Epstein-Barr viry (často nazývané EBV nebo HHV4). Sorivudin je v chemii a farmakologii popsán molekulárním vzorcem C 11 - H 13 - Br - N 2 - O 6 a má morální hmota 349.13 g / mol. Poté, co Usevir, hlavní přípravek obsahující sorivudin, způsobil v roce 1994 národní drogový skandál, byla látka stažena z trhu. Od té doby je celosvětově nedostupný jako droga a v humánní medicíně se nepoužívá.

Farmakologický účinek

Sorivudin dosahuje své aktivity proti herpes a virům Epstein-Barrové inhibicí enzymu dihydropyrimidíndehydrogenázy (DPD). To je mimo jiné zodpovědné za degradaci různých pyrimidinů a fluorouracilu. Fluorouracil, často také nazývaný 5-FU nebo 5-fluoruracil, je cytostatikum. Jako takový je spravován jako součást komplexu chemoterapie režim k léčbě různých druhů rakoviny. Kvůli inhibici DPD způsobené sorivudinem je degradace fluorouracilu znemožněna nebo výrazně zpomalena, což může být za určitých okolností smrtelné. Existují tedy obrovské interakcí mezi sorivudinem a fluorouracilem. Samotný sorivudin je v těle degradován bromovinyluracilem. Proces degradace je tedy do značné míry stejný jako u antivirového léčiva brivudin, který je i nadále schválen jako droga.

Lékařské použití a použití

Sorivudin byl podáván a vyráběn pro léčbu oparu. Lék Usevir byl indikován k léčbě infekcí herpes zoster (pásový opar), Nebo herpes simplex viry typu 1. Epstein-Barrové lze také léčit sorivudinem. Byl užíván pouze orálně ve formě potahovaného filmu tablety. Přípravky obsahující sorivudin podléhaly v Japonsku požadavkům na farmacii a předpis. Sorivudin byl stažen z trhu po drogovém skandálu v Japonsku. V důsledku způsobu působení této drogy zemřelo v roce 16 po užití sorivudinu celkem 1994 pacientů, protože byli předem léčeni fluorouracilem. To bylo možné, protože Nippon Shoji, výrobce sorivudinu, poskytl odpovědné osobě nepřesné informace zdraví ministerstvo během schvalovacího procesu. Důvodem bylo, že již při provádění předem požadovaných testů na přítomnost drog již existovala úmrtí způsobená známou interakcí fluorouracilu a sorivudinu. Protože výrobce po dokončení testovací fáze nepředal potřebné informace, byl sorivudin schválen. Nebyly poskytnuty žádné údaje o letální interakci, což vedlo k četným současným podáváním s fluorouracilem.

Rizika a vedlejší účinky

Sorivudin by se neměl užívat, pokud jsou známy intolerance nebo alergie na léčivo. Mohou se projevit jako masivní kůže reakce, jako je svědění, zarudnutí nebo vyrážky. Droga může také způsobit bolesti hlavy a obecná nevolnost jako nežádoucí vedlejší účinek. Možné jsou také gastrointestinální potíže. Sorivudin vede k masivnímu interakcí s fluorouracilem, protože rozpadem rakovina léčivo je inhibováno sorivudinem. To může být za určitých okolností fatální. Z lékařského hlediska se jedná o kontraindikaci, takže v kombinaci správa fluorouracilu a sorivudinu je třeba se vyvarovat.