Sotalol: Účinky, použití a rizika

sotalol je farmakologické činidlo, které patří do kategorie beta-blokátorů. Lék se primárně používá k léčbě srdeční arytmie. sotalol je speciální beta-blokátor, který nemá a fenol éter struktura. Ve své struktuře látka také připomíná beta-isoprenalin.

Co je sotalol?

Droga sotalol patří mezi beta-blokátory, které jsou neselektivní. Je to proto, že se léčivo neváže specificky na beta-1 adrenergní receptory. Na rozdíl od drogy oxprenolol a acebutolol, nemá takzvanou sympatomimetickou aktivitu. Látka sotalol se v zásadě vyskytuje ve formě racemátu. Tím pádem, draslík kanály jsou blokovány. Kromě toho má lék sotalol L-formu, a proto je účinný jako beta-blokátor. Léčivo má také takzvanou enantiomerní jednotku, která ovlivňuje účinnost látky.

Farmakologický účinek

V zásadě způsobuje droga sotalol draslík kanály zavřít. Z tohoto důvodu patří lék sotalol do třetí třídy antiarytmik drogy. Lék prodlužuje refrakterní období stejně jako akční potenciál. Blokuje také specifické receptory beta-1 uvnitř srdce. Výsledkem je, že rychlost a kontraktilita vedení srdce svaly jsou sníženy. Kromě toho frekvence srdce stejně jako vzrušivost srdce jsou sníženy. Kromě toho, inhibice sympatiku nervový systém dochází i k vylučování otěží. Z dlouhodobého hlediska tedy pacient krev tlak klesá. Všechny antiarytmické drogy třetí třídy se vyznačují tím, že blokují draslík kanály. Zejména účinná látka sotalol zpomaluje proud draslíku, který je zodpovědný za repolarizaci. Speciální elektrofyziologická měření ukázala, že akční potenciál izolovaných buněk srdečního svalu se prodlužuje. Výsledkem je také prodloužení refrakterní periody buněk srdečního svalu. Za to je primárně odpovědná inhibice draslíkových kanálů. The biologická dostupnost účinné látky sotalol je téměř sto procent. Žádná vazba na plazmu Proteinů je zjistitelný. Možnosti kontroly léčiva jsou v zásadě poněkud omezené, protože plazmatický poločas je přibližně 15 hodin. Účinná látka se primárně vylučuje ledvinami. Z tohoto důvodu je bezpodmínečně nutné upravit dávka u pacientů se stávajícím poškozením ledvin. Vzhledem k enormně dlouhému poločasu v plazmě je lék sotalol jedním z beta-blokátorů s nejdelší dobou působení.

Lékařské použití a aplikace

Lék sotalol se primárně používá při léčbě různých srdeční arytmie. Léčivo je tedy takzvaným antiarytmikem. Možné oblasti použití účinné látky zahrnují ischemickou chorobu srdeční, srdeční arytmie a arteriální hypertenze. Je to proto, že lék je také schopen snížit krev tlak.

Rizika a vedlejší účinky

Sotalol se vyznačuje řadou potenciálních nepříznivých vedlejších účinků, které je nutné zvážit před podáním léku. Blokování draslíkových kanálů vede zejména k tomu, že léčivo v některých případech vyvolává specifické vedlejší účinky. To také odlišuje sotalol od mnoha jiných beta-blokátorů. Hlavní charakteristikou je, že samotná látka sotalol může vést k srdečním arytmiím za určitých okolností. Torsade de pointes tachykardie je obzvláště nebezpečná komplikace. Někdy se spustí komorová fibrilace, což v některých případech vede k okamžité srdeční smrti. Takové vedlejší účinky jsou zvláště patrné v případě ledvina slabost, vysokádávka příjem a poruchy elektrolytů. Tzv. Syndrom dlouhého QT také někdy podporuje podobné vedlejší účinky. Lékařské výzkumné studie ukázaly, že ženy jsou třikrát častěji postiženy torsade de pointes než muži tachykardie při užívání sotalolu. Z tohoto důvodu, správa Pokud je prodloužena doba QT, je třeba odradit od sotalolu. Lék sotalol je také kontraindikován v některých jiných zdravotních stavech. Patří mezi ně sinus bradykardie a astma útoky. Je to proto, že v těchto případech je možná takzvaná bronchokonstrikce, protože léčivo sotalol aktivuje receptory beta-2. Sotalol by se měl také vyhnout u pacientů s poruchami AV vedení. Nakonec existuje riziko hypoglykemie, zejména u pacientů s cukrovkakvůli inhibici glykogenolýzy v důsledku blokovaných beta-2 receptorů. Mezi další kontraindikace patří těhotenství a kojení. Je tomu tak proto, že účinná látka sotalol přechází do mateřské mléko. Obecně se nežádoucí vedlejší účinky a příznaky léku sotalol vyskytují s různou frekvencí. Kromě toho se liší v závislosti na konkrétním případě a osobě v jejich projevu, závažnosti a kombinaci různých vedlejších účinků. Někteří pacienti léčení sotalolem nemají vůbec žádné nežádoucí vedlejší účinky. Ostatní jedinci jsou postiženi mírnými až závažnými příznaky. Je proto obzvláště důležité pečlivě zvážit jednotlivce rizikové faktory příslušného pacienta, například stávající ledvina slabost, než poprvé užijete drogu sotalol. V průběhu toho ošetřující lékař probere osobní údaje pacienta zdravotní historie aby se minimalizovalo riziko vážných komplikací při užívání drogy. Kromě toho je odpovědností pacienta, aby v případě jakýchkoli příznaků okamžitě kontaktoval lékaře. Může být nutné vysadit sotalol a najít alternativní terapeutickou možnost.