SPECT: Co to znamená

Co je SPECT?

Vyšetření SPECT je diagnostickým opatřením z oblasti nukleární medicíny. Zkratka SPECT znamená Single Photon Emission Computed Tomography. Jedná se o vyšetřovací postup, pomocí kterého lze vizualizovat metabolické procesy v různých orgánech. Lékař k tomu používá radioaktivní látky zvané tracery.

Speciální forma: SPECT/CT

SPECT se dobře hodí pro hodnocení metabolismu jednotlivých orgánů. Nelze ji však použít k posouzení jejich struktury – to vyžaduje konvenční zobrazování, například rentgenové záření nebo počítačovou tomografii (CT). Existuje však také kombinovaný postup SPECT a CT: SPECT/CT kombinuje informace o struktuře orgánu s informacemi o jeho funkčnosti.

Kdy se provádí SPECT?

Mezi další aplikace SPECT patří:

  • Změny kostního metabolismu (u nádorů nebo zánětů kostí)
  • onemocnění mozku (Alzheimerova demence, epilepsie nebo Parkinsonova choroba)
  • nádory produkující hormony (neuroendokrinní nádory)

Co se dělá během SPECT?

Vyšetření lze provést jak v ordinaci specializovaného lékaře, tak v nemocnici. Nejprve lékař poskytne pacientovi žilní přístup pomocí jehly v ohybu paže nebo hřbetu ruky. Může to také použít k podání sedativ, pokud si to pacient přeje. Především však využívá přístup k vložení radioaktivního stopovacího materiálu. Ten je pak krevním řečištěm distribuován do celého těla. Může trvat několik minut nebo dokonce hodin, než se nahromadí ve vyšetřovaném orgánu. Během této doby by měl pacient ležet uvolněně a nehybně, aby neovlivňoval metabolismus.

Délka vyšetření může přesáhnout hodinu. Pacient však po tuto dobu nezůstává sám, ale je pod dohledem asistentů nebo lékaře. Pokud se tedy cítí nepříjemně, může zavolat a vyšetření může být zastaveno.

Jaká jsou rizika SPECT?

Vlastní SPECT je pro pacienta nebolestivé vyšetření. Pouze podání radioaktivních indikátorů může způsobit bolest nebo infekci v místě vpichu, stejně jako poranění nervů nebo cév. Nesnášenlivost ke značkovači je extrémně vzácná.

Čeho si musím být vědom po SPECT?

Po SPECT nesmíte řídit vozidlo, pokud jste dostali sedativum. Nejlepší je proto domluvit se, že vás někdo vyzvedne z vaší schůzky.