Extrakce spermií pomocí TESE nebo MESA

Co jsou TESE a MESA?

Od začátku 90. let lze mužům se špatným spermiogramem pomoci: Díky intracytoplazmatické injekci spermií (ICSI) je od té doby k úspěšnému umělému oplodnění v zásadě potřeba pouze jedna oplodnitelná spermie – ta se vstříkne přímo do vaječné buňky v zkumavka s tenkou jehlou. Co se ale dá dělat, když mužské spermie neobsahuje žádné nebo příliš málo spermií, které lze získat pro ICSI?

V takových případech může pomoci TESE nebo MESA: Jedná se o drobné chirurgické zákroky, při kterých se spermie odebírají přímo z varlete nebo nadvarlete.

  • TESE je zkratka pro Testicular Sperm Extraction (v podstatě rozšířená testikulární biopsie).
  • MESA je zkratka pro mikrochirurgickou epididymální aspiraci spermií, což je extrakce spermií z nadvarlete.

Tkáňově šetřící minimálně invazivní variantou je Mirko-TESE (též M-TESE, mikrochirurgická extrakce tubulárních segmentů varlete), která se přednostně používá u malých varlat.

Po TESE nebo MESA pak může být provedena umělá inseminace pomocí ICSI.

Jak fungují TESE a MESA?

MESA: zaměřte se na epididymis

TESE: Varlata v centru pozornosti

Při TESE se tkáň varlat odebere z jedné nebo obou stran ambulantně a vyšetřuje se na vhodné spermie. Muž při tomto zákroku dostává lokální nebo celkovou anestezii. Malá operace probíhá podrobně takto:

Chirurg obnaží varle malým řezem o délce asi jeden až dva centimetry v šourku. Poté odebere alespoň tři malé vzorky tkáně a odešle je do laboratoře k analýze. samorozpustným šicím materiálem a přiloží tlakový obvaz na šourek.

V laboratoři jsou vzorky tkáně varlat analyzovány na aktivní a oplodnitelné spermie. Pokud jsou nalezeny, tkáň je zmrazena (kryokonzervace). Krátce před ICSI se zmrazená tkáň varlat rozmrazí a odeberou se spermie.

Po TESE musí pacient několik dní odpočívat a jeden až dva týdny se zdržet sexu.

Čerstvé TESE

Ve vzácných případech je možný i čerstvý TESE, tj. bez mezikroku zmrazení. V tomto případě je však nutné s umělým oplodněním začít ihned po zákroku. Tímto způsobem se eliminují náklady na kryokonzervaci a sníží se riziko ztráty spermií zmrazením.

Pro koho jsou TESE nebo MESA vhodné?

Existuje mnoho důvodů pro poruchy mužské plodnosti. Například patologické změny ve varlatech nebo nadvarlatech, jako je varikokéla nebo nesestouplá varlata, rakovina varlat, Klinefelterův syndrom a poškození varlat v důsledku příušnic, mohou narušit mužskou plodnost.

V důsledku těchto poruch často nejsou v semenné tekutině vůbec žádné spermie. Lékaři pak hovoří o azoospermii: buď muž neprodukuje žádné spermie, nebo tak malé množství spermií, že v ejakulátu nelze detekovat žádné spermie (neobstrukční azoospermie), nebo je dráha pro spermie zablokována (obstrukční azoospermie).

V obou případech mohou pomoci TESE a MESA za předpokladu, že se ve tkáni varlat nebo nadvarlati najdou zdravé spermie. Předem musí být také zajištěno, že partner může být uměle oplodněn pomocí ICSI.

MESA se primárně používá v případech zablokovaných, nerekonstruovatelných nebo chybějících chámovodů a nehybných spermií. Je vhodný i pro muže s neléčitelnou ejakulační dysfunkcí po operaci nebo paraplegii.

TESE a MESA: šance na úspěch

Šance na otěhotnění se od zavedení TESE a MESA a nakonec ICSI výrazně zvýšily.

Zda bude TESE úspěšná, lze odhadnout podle velikosti varlat a bazálních hladin folikuly stimulujícího hormonu (FSH). Malá varlata a zvýšené hladiny FSH jsou nepříznivé. Spermie však lze úspěšně získat v 60 procentech případů. Míra těhotenství je asi 25 procent. S Mirko-TESE, tkáň šetřící variantou, lze produkci testosteronu zvýšit medikamenty, a tím optimalizovat metodu.

Úspěch MESA je nezávislý na počtu získaných spermií a typu uzávěru chámovodu. Míra těhotenství je asi 20 procent.

Výhody a nevýhody TESE a MESA

TESE a MESA jsou menší chirurgické zákroky. Proto existují obvyklá rizika spojená s anestezií a chirurgickým zákrokem: příležitostně se mohou objevit infekce, modřiny, otoky nebo pooperační krvácení.

Výhoda TESE a MESA je zřejmá – možnost získat oplodnitelné spermie i přes deficitní spermiogram a počít dítě pomocí ICSI. Teoreticky k tomuto účelu stačí pouze jedna silná spermie. Celkově jsou TESE a MESA relativně bezpečné, účinné a do značné míry tkáň šetřící mikrochirurgické postupy.