Blokáda páteře: léčba, příznaky

Stručné shrnutí

  • Léčba: rozsahová pohybová cvičení, analgetika, manipulace nebo mobilizace pomocí metod manuální terapie.
  • Příznaky: V závislosti na postižené oblasti bolest při pohybu, vyzařující např. do hlavy, břicha a hrudníku; v závislosti na regionu bolesti hlavy, nevolnost; korelace nejsou vědecky přesvědčivě objasněny
  • Příčiny a rizikové faktory: Blokáda obratlů dosud vědecky neprokázaná, případně podněty bolesti, například nesprávným zatížením od obratlových kloubů, způsobují přetrvávající křeče svalstva
  • Diagnóza: Na základě příznaků, fyzikální vyšetření; zobrazovací postupy, jako je rentgen nebo magnetická rezonance k vyloučení hernie disku nebo nádorů.
  • Prognóza: Vertebrální blokády se často vyřeší samy; různé metody dobře pomáhají; musí být vyloučeny závažné příčiny, jako jsou vyhřezlé ploténky nebo nádory
  • Prevence: Zádově zdravé chování jako určité techniky nošení, zvedání těžkých břemen z kolen, pravidelné cvičení, kompenzace pohybu při sedavých činnostech

Co je to vertebrální blokáda?

Další názvy pro kloubní blokádu jsou segmentální dysfunkce a reverzibilní hypomobilní kloubní dysfunkce: „reverzibilní“ znamená dočasné, „hypomobilní“ znamená omezenou pohyblivost, „kloubní“ je odvozeno z latinského slova pro kloub (articulatio) a „dysfunkce“ znamená poruchu.

K blokádě obratlů dochází v různých úsecích páteře – krční páteři (blokáda krční páteře), hrudní páteři (blokáda hrudní páteře) nebo bederní páteři (blokáda bederní páteře). Speciálním případem je blokáda sakroiliakálního skloubení (sakroiliakální kloub, ISG).

Koncept vychází z předpokladu, že blokády obratlů se vyskytují častěji, jsou hlavně neškodné a v mnoha případech samy vymizí.

Koncept vertebrální blokády je kontroverzní a není vědecky podpořen metodami medicíny založené na důkazech.

Jak lze vyřešit blokádu obratlů?

V případě potřeby lékař ulevuje od bolesti z blokády obratlů pomocí léků proti bolesti. To také pomáhá uvolnit svaly – stejně jako například aplikace tepla nebo myorelaxancií (myorelaxancia).

Řešení vertebrálních blokád pomocí manuální terapie

Manuální medicína (chiropraxe) v zásadě doporučuje dvě terapeutické techniky pro vertebrální blokádu – mobilizaci a manipulaci:

Při mobilizaci provádí terapeut nebo lékař opakované pomalé pohyby kloubu v omezeném směru pohybu, a to ve formě tahu (podélné trakce) a/nebo posuvného pohybu. Tímto způsobem by se měl omezený rozsah pohybu postupně prodlužovat.

Během manipulace by měl blokádu obratle uvolnit krátký, rychlý, cílený pohybový impuls ve „volném“ (tj. ne bolestivě omezeném) směru pohybu. Někdy je slyšet praskání. Manipulaci smí provádět pouze speciálně vyškolený lékař. V určitých situacích není povolen (kontraindikován), například při zánětlivých procesech, těžké osteoporóze nebo psychických poruchách.

Blokády lze samostatně odstranit různými cviky ve smyslu manuální medicíny. Cvičení k tomu by však měl učit zkušený lékař.

Metody manuální medicíny (chiropraxe) patří do oblasti alternativní či komplementární medicíny. Je určena k léčení poruch pohybového aparátu zejména výhradně manuálními metodami, tedy metodami cvičenými „rukou“. Chiroterapie přitom čerpá z metod osteopatie a chiropraxe. Odpovídající vzdělávací kurzy jsou uznávány státními lékařskými asociacemi a vyškolení lékaři mohou po absolvování zkoušky používat doplňkový titul manuální terapie nebo chiropraxe. Metody manuální medicíny jsou však z vědecko-vědeckého medicínského hlediska kontroverzní a nejsou považovány za medicínu založenou na důkazech.

Jaké jsou příznaky?

Blokáda hrudního obratle často také způsobuje lokální bolest, která někdy vyzařuje (například do břicha). Bolest při takovéto blokádě hrudní páteře je často závislá na pohybu nebo dýchání. S tím jsou spojeny i příznaky jako nevolnost, potíže s dýcháním nebo bolest na hrudi.

Blokáda bederní páteře (blokáda bederní páteře) se také v mnoha případech projevuje náhlou bolestí. Někdy k nim dochází akutně během pohybu („lumbago“). V některých případech vyzařují do nohou.

Kvůli bolesti způsobené blokádou pacienti často zaujímají nucenou pozici (odlehčovací pozici), která má za následek obvykle dlouhodobě bolestivou námahu a napětí.

Mnoho pacientů uvádí, že k blokádám obratlů dochází znovu a znovu.

Příčiny a rizikové faktory

Mechanismus vertebrálních blokád není dosud vědecky přesvědčivě prokázán a je založen spíše na empirických hodnotách.

V minulosti se za základ blokády obratle předpokládalo mechanické zachycení tzv. fazetových kloubů na obratlích.

Dnes se předpokládá, že podnět k bolesti je vyvolán těmito nervy, například trhavými pohyby nebo neustálým nesprávným zatěžováním. V důsledku tohoto bolestivého podnětu dochází k reflexnímu napínání úponových svalů. Podle novějších teorií tento svalový spasmus tvoří vertebrální blokádu a ne, jak se dříve předpokládalo, zachycení obratlových kloubů.

Odborníci předpokládají, že vertebrální blokáda má také následující příčiny:

  • Patologické změny na kloubních plochách, například v důsledku přetěžování, traumatu, zánětu, nedostatku pohybu nebo metabolických poruch
  • Napětí nebo zkrácení svalstva spojeného s kloubem
  • Bolestivé podněty (nociceptivní aferentace) při akutních nebo opakovaných nesprávných zátěžích
  • Bolestivé podněty z vnitřních orgánů, které vedou k bolestivému ztvrdnutí svalů (tvrdé napětí)

Z hlediska psychosomatické interakce terapeuti diskutují o tom, zda se psychické problémy někdy projevují i ​​fyzicky, například blokádami obratlů.

Vyšetření a diagnostika

Pokud máte pocit, že je některý obratel (např. hrudní obratel) zablokovaný, navštivte nejprve svého praktického lékaře. V případě potřeby vás odešle ke specialistovi (např. ortopedovi).

Po tomto projednání anamnézy následuje fyzikální vyšetření. Při tomto vyšetření lékař kontroluje pohyblivost páteře v různých úsecích.

Zobrazovací postupy (jako je rentgen nebo magnetická rezonance, MRI) slouží především k vyloučení jiných možných příčin bolestí zad, jako jsou úrazy, záněty nebo nádory. Výhřezy plotének nebo zánětlivé procesy, jako je facetový syndrom, také výslovně nejsou blokádami obratlů. Lékař podle toho vyšetřuje i v tomto směru.

Průběh onemocnění a prognóza

Pomocí ručního ošetření lze uvolnit blokádu v zádech. Někdy to však ani není nutné, protože vertebrální blokáda často po několika hodinách či dnech spontánně odezní.

Prevence

Pojem vertebrální blokády není zcela pochopen. Praxe však ukazuje, že tzv. back-zdravé chování pomáhá předcházet nejen blokádám obratlů, ale i dalším postižením pohybového aparátu. Patří sem například určité techniky správného zvedání těžkých břemen, pravidelné cvičení, jako je sport, a přestávky v sedavých činnostech.