Subarachnoidální krvácení: Klasifikace

Následující formy subarachnoidálního krvácení (SAB) jsou klasifikovány podle příčiny:

 • Netraumatické (spontánní) subarachnoidální krvácení.
  • Aneuryzmatická SAB (85% případů).
   • Ruptura (prasknutí) mozkové aneuryzmy
   • Krvácení je nejzávažnější v bazálních cisternách (cisterny = dutiny kolem mozku)
  • Neneurysmální SAB (15% případů).
   • Perimesencefalická SAB
    • Krevní zásoby kolem mezencephalonu (středního mozku) a mostů („můstek“; část mozku, která je spolu s mozečkem součástí zadního mozku)
    • Příčinou je pravděpodobně venózní krvácení
    • Prognosticky příznivější typ, obvykle bez opakovaného krvácení (nové krvácení).
    • Komplikace jako u aneuryzmatického SAB.
   • Neperimencefalická bazální SAB.
    • Bez důkazu zdroje krvácení
   • Kortikální SAB
    • Malé kortikální („pocházející z mozkové kůry“) subarachnoidální krvácení
    • Ohniskové záchvaty nebo deficity se vyskytují v sousedních oblastech mozku (ohniskové = ohniskové, postihující pouze jednu část)
    • Nejběžnější příčina u postižených jedinců,
     • U osob mladších 70 let se jedná o syndrom reverzibilní mozkové vazokonstrikce (RCVS; synonymum: Call-Flemingův syndrom: zúžení (kontrakce svalů) mozku plavidla vedoucí k těžkému bolest hlavy (anihilační bolest hlavy) s jinými neurologickými abnormalitami nebo bez nich).
     • Kdo je starší než 70 let, mozková amyloidová angiopatie (ZAA; degenerativní vaskulopatie (poškození cév) způsobená usazením beta-amyloidu (peptidy / určené molekuly proteinu) ve vrstvách stěn; beta-amyloidové plaky jsou také považovány za hlavní spouštěč demence a Alzheimerova choroba)
   • Jiné příčiny:
    • Arteriitida (zánět jedné nebo více tepen).
    • Cévní anomálie, jako je arteriovenózní malformace (AVM; vrozená vada cév), durafistula (patologické zkratové spojení mezi tepnami a žilami na úrovni mozkových blan)
    • Intrakraniální (vyskytující se v lebka) arteriální disekce (rozdělení stěnových vrstev an tepna).
    • Zneužívání kokainu
    • Syndrom reverzibilní mozkové vazokonstrikce (RCVS; viz výše).
    • Nádory
    • Žilní trombóza (cévní onemocnění, při kterém a krev sraženina (trombus) se tvoří v a žíla).
    • Mozková amyloidová angiopatie (ZAA; viz výše).
 • Traumatické subarachnoidální krvácení

Klasifikace stupňů nebo závažnosti subarachnoidální krvácení, jakož i odpovídající hodnocení prognózy lze provést podle „Huntovy a Hessovy stupnice“.

Hunt a Hess Příznaky Peroperační úmrtnost
0
 • Bez přerušení
- -
I
 • Žádná nebo mírná bolest hlavy
 • Možná meningismus (ztuhlost krku)
 • Žádné neurologické deficity
0 5-%
II
 • Mírná bolest hlavy
 • Meningismus (ztuhlost krku)
 • Pokud je to nutné, obrny hlavových nervů (obrny hlavových nervů).
 • Žádné další neurologické deficity
1 10-%
III
 • Somnolence (ospalost s abnormální ospalostí).
 • Mírný fokální neurologický deficit, pokud existuje (fokální = fokální, ovlivňující pouze jednu část)
10 15-%
IV
 • Stupor (tuhost těla).
 • Mírné až závažné neurologické poruchy, jako je hemiparéza (hemiplegie)
 • Těžké autonomní poruchy, jako je poruchy dýchání
60 70-%
V
 • Hluboká kóma
 • Žáci nereagují na světlo
 • Stretch synergie (abnormální prodloužení).
70 100-%

Preferovanou klasifikací je klasifikace „Světové neurochirurgické federace“ (WFNS). Je založena na stupnici kómy v Glasgow (GCS) *:

Třída Kritérium GCS skóre
1 - - 15
2 Bez fokálních znaků CNS 13-14
3 s ohniskovými znaky CNS 13-14
4 S ohniskovými znaky CNS nebo bez nich. 7-12
5 S ohniskovými znaky CNS nebo bez nich. <7

* Stupnice pro odhad poruchy vědomí.