Shrnutí | Cvičení s kolenem TEP

Shrnutí

Celkem, strečink, posilování, mobilizace, stabilita a koordinace cvičení jsou základní a hlavní součástí rehabilitace po totální artroplastice kolena. Zajišťují nejen to, aby se pacient po operaci co nejrychleji vrátil na nohy, ale také poskytují dobrý základ pro přípravu na operaci a následný proces hojení. Pacientům se doporučuje, aby i po dokončení rehabilitačních opatření pokračovali ve cvičení, které se sami naučili, aby koleno zůstalo dlouhodobě pohyblivé a pohyblivé a protéza byla co nejlépe stabilizována. To umožňuje pacientům vést téměř neomezený každodenní život.