Shrnutí | Fyzioterapeutická cvičení pro nestabilitu ramenních kloubů

Shrnutí

Existující nestabilita ramenního kloubu by nikdy neměly být neošetřeny, protože by to mohlo vést k vážnému následnému poškození. Léčba během fyzioterapie spočívá převážně v posilovacích a stabilizačních cvičeních, která jsou prováděna buď na stroji, nebo bez jakýchkoli AIDS, s cílem kompenzovat nestabilita ramenního kloubu. Stávající poškození kloubu, chrupavka, šlachy nebo vazy nemohou být uzdraveny fyzioterapeutickou léčbou.

Pokud je však svalstvo dostatečně a správně procvičeno a pacient je také procvičován cvičením, lze deficity dobře kompenzovat, takže je opět možný běžný každodenní život. V tomto ohledu by vás mohl zajímat článek Fyzioterapie po vykloubení ramene. Celkově lze říci, že fyzioterapie hraje při léčbě rozhodující roli ramenní kloub nestability všeho druhu.

Ať už jako konzervativní terapeutická metoda nebo jako před a pooperační léčba. Za účelem obnovení dobré stability ramenní kloub a aby se zabránilo vzniku dalších problémů, může fyzioterapie dosáhnout významného úspěchu. Do jaké míry a jak rychle lze obnovit stabilitu ramen závisí na různých faktorech, jako je příčina nestability ramen, závažnost a rozsah poškození a osobní stav pacienta zdravotní historie. Při dobré spolupráci mezi pacientem, fyzioterapeuty a lékaři je však možné pacientovi ulevit bolest a dosáhnout nejlepšího možného jedince stav.