Shrnutí | Nestabilita ramen - konzervativně napravte

Shrnutí

Celkově je nestabilita ramen velmi složitá záležitost, která musí být u každého pacienta léčena individuálně. V závislosti na typu a příčině nestability je nutné zvolit konkrétní cviky a jiným se vyhnout, aby byla zajištěna nejlepší možná podpora poškozeného kloubu během fáze hojení. Chirurgie je obvykle nutná, pokud dojde k vážnému poranění nebo slzám šlachy a vazy.

Při rehabilitaci nebo konzervativní léčbě je velmi důležité, aby pacient, terapeut a lékař úzce spolupracovali, aby bylo možné vypracovat individuální terapeutický plán přesně přizpůsobený problémům konkrétního pacienta. Pokud pacient dodržuje tento léčebný plán a také se v každodenním životě ujistí, že rameno je cvičeno pouze podle pokynů týkajících se zátěže a konkrétních cviků, šance na dobrý vývoj se výrazně zlepšují. Pokud v sobě narazíte na problémy, nepokoušejte se je léčit autodiagnostikou, protože by to mohlo způsobit větší škody a zhoršit je.