Shrnutí | Spirální dynamika

Shrnutí

Celkově lze říci, princip Spirální dynamika představuje tak jemnou formu terapie, při které lze pohybové vzorce znovu naučit nebo opravit, aby se vyrovnaly fyzické deficity a zlepšilo celkové vnímání vlastního těla. Zaměřením na správné provádění pohybů se přenáší nové vědomí těla, které pomáhá mnoha postiženým osobám eliminovat fyzické problémy.