Talk terapie: Postup, Účinek, Požadavky

Co je řečová terapie?

Talk terapie – také nazývaná konverzační psychoterapie, klientsky zaměřená, osobně zaměřená nebo nedirektivní psychoterapie – byla založena v polovině 20. století psychologem Carlem R. Rogersem. Patří mezi tzv. humanistické terapie. Ty jsou založeny na předpokladu, že lidská bytost se chce neustále rozvíjet a růst. Terapeut podporuje tuto tzv. aktualizační tendenci tím, že pacientovi pomáhá realizovat se.

Na rozdíl od jiných forem terapie se talk terapie nezaměřuje na pacientovy problémy, ale na jeho rozvojový potenciál tady a teď.

Podle konceptu talk terapie vznikají duševní poruchy, když má někdo problémy s přijetím a oceněním sebe sama. Postižený se tak vidí zkresleně a ne takový, jaký ve skutečnosti je. Osoba se například považuje za odvážnou, ale vyhýbá se výzvám. To má za následek nekongruenci – nesoulad. To znamená, že pacient má o sobě obraz, který neodpovídá jeho zkušenostem. Tato nesrovnalost vytváří úzkost a bolest. Talk terapie vychází z této práce pro rozvoj duševních poruch.

Podmínky pro talk terapii

  1. Pro interakci je nutné, aby došlo ke kontaktu mezi terapeutem a pacientem.
  2. Pacient je v inkongruentním stavu, což mu způsobuje úzkost a činí ho zranitelným.
  3. Terapeut je v kongruentním stavu. To znamená, že je k pacientovi pravdivý a nepředstírá.
  4. Terapeut pacienta bezpodmínečně přijímá.
  5. Terapeut se vcítí do pacienta, aniž by se ztratil v pocitech pacienta.
  6. Pacient vnímá terapeuta jako empatického a cítí se bezpodmínečně přijímán a oceňován.

Kdy dělat talk terapii?

Talk terapie se úspěšně používá při léčbě duševních poruch. Často jde o úzkostné nebo obsedantně-kompulzivní poruchy, deprese nebo poruchy závislosti.

Jak je uvedeno ve výše uvedených podmínkách pro talk terapii, tento psychoterapeutický postup je vhodný pouze tehdy, když člověk vnímá rozpor (nesoulad) mezi svým sebeobrazem a svými prožitky. Kromě toho by člověk měl mít určitou ochotu zkoumat sám sebe blíže.

Během prvních zkušebních sezení může pacient zjistit, zda mu tento typ terapie vyhovuje. Terapeut navíc dbá na výše uvedené stavy a zpětně pacientovi hlásí, zda je pro něj talk terapie vhodná či nikoliv.

Co děláte během talk terapie?

Na prvních terapeutických sezeních terapeut stanoví diagnózu a ptá se na pacientovu anamnézu. Pacient si pak určí, jakých cílů by chtěl v terapii dosáhnout.

Jádrem talk terapie je rozhovor mezi pacientem a terapeutem. Pacient popisuje své problémy a své názory. Terapeut se snaží co nejpřesněji porozumět pocitům a myšlenkám pacienta.

Konverzace zaměřená na klienta je založena na tom, že terapeut opakovaně shrnuje výroky pacienta svými vlastními slovy. Prostřednictvím reflexe terapeuta pacient lépe porozumí svému vnitřnímu světu.

To, co terapeut při talk terapii nedělá, je poskytovat pacientovi rady nebo pokyny. Jinými slovy, neříká pacientovi, jak se má chovat, ale spíše pomáhá pacientovi najít v sobě individuální odpověď.

Základní terapeutický postoj

Změňte sebeobraz

Mnoho pacientů trpí, protože příčinu svého neštěstí vidí ve vnějších podmínkách, které nemohou změnit. V terapii hovorem terapeut zaměřuje pozornost na vnitřní procesy, které vytvářejí utrpení.

Častou příčinou utrpení je například zkreslené vnímání. Pacient se naučí bedlivě zkoumat paušální soudy („Nikdo mě nemá rád“). Výsledkem je, že v průběhu talk terapie dospívá k realističtějšímu pohledu („Moje rodina a přátelé mě mají rádi, i když máme čas od času neshody“).

Cílem talk psychoterapie je, aby se pacient choval vděčně a naučil se vidět a přijímat sám sebe takového, jaký je. Může otevřeně přijímat zkušenosti, které má, a nemusí je potlačovat nebo překrucovat. Pacient je pak kongruentní, což znamená, že jeho sebeobraz odpovídá jeho zkušenostem.

Jaká jsou rizika talk terapie?

Jako každá psychoterapie může terapie hovorem v některých případech vést ke zhoršení nebo selhání zlepšení symptomů.

Významný vliv na úspěšnost terapie má vztah mezi terapeutem a pacientem. Proto je důležité, aby měl pacient k terapeutovi důvěru. Pokud tomu tak není, je vhodná změna terapeuta.

Co musím mít na paměti po talk terapii?

V průběhu talk terapie se často mezi pacientem a terapeutem vytvoří silné pouto. Mnoho pacientů se cítí velmi dobře v teplém a vděčném klimatu talk terapie a pociťují úzkost, když se terapie chýlí ke konci.

Takový strach a obavy jsou naprosto normální. Je však důležité, aby se o takové negativní myšlenky a obavy pacient podělil s terapeutem – a také pokud má na konci terapie pocit, že na tom ještě není lépe. Terapeut a pacient si pak mohou společně ujasnit, zda je nutné prodloužení terapie, nebo by možná byl lepším řešením jiný terapeut nebo jiná forma terapie.

Pro snazší ukončení terapie může terapeut intervaly mezi sezeními postupně prodlužovat – terapie se „vyřazuje“, aby si pacient zvykal zvládat každodenní život bez terapie mluvením.