Thalamus: funkce, anatomie, poruchy

Kde se v mozku nachází thalamus?

Talamus se nachází hluboko ve středu mozku, v tzv. diencefalu. Skládá se ze dvou polovin, levé a pravé thalamu. Jedna část se tedy nachází v levé hemisféře, druhá v pravé. Poloviny thalamu jsou velké asi jako vlašský ořech a jsou navzájem spojeny (adhaesio interthalamica).

Mezi levou a pravou polovinou probíhá třetí komora, dutina naplněná mozkomíšním mokem. Strany thalamu leží na capsula interna. Tato struktura je jakousi cestou v mozku, která přenáší signály a informace z jednoho místa na druhé. Přední plocha je srostlá s hypotalamem.

Struktura thalamu

Talamus se skládá ze šedé a bílé hmoty. Šedá hmota je tenkými pláty bílé hmoty rozdělena na četná jádra (soubory těl nervových buněk) – jádra thalamu.

Talamus má přední pól, ve kterém jsou umístěna přední jádra thalamu (nuclei anteriores thalami). Zadní pól směřuje dozadu a dolů a tvoří polštář (talamický pulvinar). Na straně pulvinaru je vyvýšení, corpus geniculatum laterale (boční popliteální tuberkul). Pod předním okrajem pulvinaru leží corpus geniculatum mediale (střední tuberositas kolena).

Jaká je funkce thalamu?

Talamus je bránou k vědomí. Funguje jako filtr a distributor příchozích informací. Rozhoduje, které smyslové vjemy z prostředí a organismu mají vstoupit do vědomí a které jsou následně předány do příslušných zpracovatelských center. Všechny smyslové vjemy cítění, vidění a slyšení – nikoli však čichu – se přenášejí přes thalamus.

Talamická jádra

Talamická jádra zase obsahují menší jádra a oblasti s různými funkcemi. Všechny somatosenzorické a senzorické dráhy (s výjimkou čichových), které vycházejí z periferie a vedou do mozkové kůry, se přepínají ve středních a zadních jádrech thalamických jader.

Všechna spojení jsou dvojitě propojena s odpovídajícími kortikálními poli. To umožňuje prostřednictvím soustředěné pozornosti vnímat různé smyslové dojmy v různé míře: silně, mírně nebo téměř vůbec.

V jádrech metathalamu (corpus geniculatum laterale a mediale) dochází k výměně zrakových a sluchových vjemů na jejich cestě do zrakové a sluchové kůry.

Afektivní a instinktivní excitace, emoční vjemy se přepínají v jádrech thalamu a předávají se do odpovídajících korových oblastí.

Chuťové informace se spojují prostřednictvím chuťového jádra a přes thalamus se předávají do chuťové kůry.

Jaké problémy může thalamus způsobit?

K takzvanému thalamu syndromu (Déjerine-Roussyho syndromu) dochází, když krevní sraženina zablokuje důležitou cévu thalamu (např. thalamostriátovou tepnu) (trombóza). Výsledkem je ztráta thalamu s poruchami zraku a smyslů, hemianopsie (poloslepota), silná dráždivost reflexů i snížená citlivost kůže a porucha hloubkové citlivosti.

Poruchy v této oblasti mozku obecně indikují poruchy čití se sníženou citlivostí, přecitlivělost na všechny smyslové podněty (i když se zvýšeným prahem podnětu), poruchy čití a silná centrální bolest na straně opačné k poruše.

Poruchy motoriky se ztuhlými obličejovými svaly a hyperkineze (vynucené pohyby rukou a prstů) a psychické poruchy se sníženou pozorností, podrážděností, netrpělivostí a nervozitou mohou naznačovat i poškození nebo onemocnění v oblasti thalamu.