Detekovatelnost THC v krvi, vlasech a moči

Jak se THC detekuje?

THC a produkty jeho degradace se zjišťují pomocí speciálních testů na drogy. Na jedné straně to mohou být snadno použitelné rychlé testy THC – například testovací proužky THC – které indikují spotřebu konopí. Pokud je naměřené množství nad tzv. cut-off, je test považován za pozitivní. Hraniční hodnota je prahová hodnota, nad kterou je nutné užívání drog předpokládat.

Na druhou stranu se pro detekci konopí využívají i sofistikované laboratorní metody jako plynová chromatografie-hmotnostní spektrometrie, které dokážou dodatečně určit množství a často i druh konzumace.

Jak funguje odbourávání THC v těle?

Nejčastějším způsobem přijímání THC je kouření konopí ve formě hašiše (pryskyřice) nebo marihuany (květ), nebo řezané s tabákem jako tzv. joint. Kromě toho se THC zpracovává v potravinách nebo nápojích. THC je lipofilní (řecky tuk milující) látka, tj. váže se na tuk. Protože tělo velmi rychle přeměňuje (metabolizuje) THC prostřednictvím mezikroků na THC-karboxylovou kyselinu, lze po několika hodinách detekovat pouze metabolity. Ty však mají mnohem delší poločas rozpadu, takže karboxylovou kyselinu THC lze v tělesných tekutinách dokonce nalézt až týdny po poslední konzumaci v závislosti na frekvenci užívání.

Jak dlouho je THC zjistitelné v krvi?

Jak dlouho je THC zjistitelné v moči?

Test moči na THC karboxylovou kyselinu je nejčastěji používanou metodou, protože umožňuje velmi rychle a snadno detekovat konopí. Kromě toho zde mohou být metabolity detekovány po dobu až několika týdnů, pokud se konzumuje pravidelně. I jednorázové kouření konopí tedy může vést k pozitivní detekci po 24 až 36 hodinách. Opakované užívání vede k detekční periodě pět až sedm dní a chronické zneužívání může být detekováno i několik týdnů.

Jak dlouho je THC detekovatelné ve vlasech?

Teoreticky jsou degradační produkty THC zabudovány do vlasové matrice během růstu vlasů. Za předpokladu, že rychlost růstu je jeden centimetr za měsíc, bylo možné použití THC detekovat ve dvanácti centimetrech vlasů, ke kterým došlo až před jedním rokem. Analýza vlasů je však postup velmi náchylný k chybám, protože test často neodhalí ani týdenní příjem THC. Naproti tomu i použití konopného šamponu může vést k zadržení účinných látek, které vedou k pozitivnímu výsledku testu.

Co musíte vzít v úvahu, pokud jde o detekovatelnost THC?

Vzhledem k tomu, že rychlý test THC poskytuje pouze pozitivní důkaz o konzumaci, ale neumožňuje žádné prohlášení o spotřebovaném množství, mohou mít například dopravní kontroly závažné právní důsledky, i když omamný účinek již pominul.