Thiamin (vitamin B1): Funkce

Thiamin (vitamin B1) se vyskytuje hlavně ve fosforylované formě jako thiamin difosfát (TDP) nebo jako thiamin pyrofosfát (TPP). Má funkce jako koenzym i nezávislé funkce. Jako koenzym je vyžadován v mitochondrie (elektrárny buňky) pro malý počet důležitých metabolických procesů v kontextu energetický metabolismus. Biochemické procesy, které tam probíhají, vyžadují kromě thiaminpyrofosfátu (TPP) také koenzym obsahující niacin (NAD), riboflavin- obsahující koenzym (FAD) a kyselinu lipoovou. Enzym (metabolický urychlovač) transketoláza je také závislý na thiaminu (vitamin B1). To je důležité pro:

  • Cyklus pentóza-fosfát - oxidace glukóza-6- pentóza-5-fosfát s tvorbou NAPH, který je tak připraven na redukci oxidačních látek, zejména v erytrocyty (Červené krev buňky).
  • ATP - adenosin trifosfát - důležitý zásobník energie v buňkách.
  • DNA - desoyribonukleová kyseliny (nosič genetické informace).
  • RNA - ribonukleová kyseliny, které přenášejí genetickou informaci DNA pro biosyntézu bílkovin (nová tvorba Proteinů).
  • NADPH - koenzym obsahující niacin.

Thiamin trifosfát (TTP) je detekovatelný v nervových a svalových buňkách a hraje důležitou roli při přenosu nervových signálů a působení svalů.