Thiamin (vitamin B1): Příjem

Níže uvedená doporučení pro příjem (referenční hodnoty DA-CH) Německé společnosti pro výživu (DGE) jsou zaměřena na zdravé lidi s normální hmotností. Nemluví o zásobách nemocných a rekonvalescentů. Individuální požadavky proto mohou být vyšší než doporučení pro příjem DGE (např. Kvůli stravovacím zvyklostem, spotřebě DGE) stimulanty, dlouhodobé léky atd.).

Doporučený příjem

věk Thiamin
mg / den
m w
Kojenci
0 až 4 měsícea 0,2
4 až 12 měsíce b 0,4
Děti a dospívající b
1 až 4 roky 0,6
4 až 7 roky 0,7
7 až 10 roky 0,9 0,8
10 až 13 roky 1,0 0,9
13 až 15 roky 1,2 1,0
15 až 19 roky 1,4 1,1
Dospělý
19 až 25 roky 1,3 1,0
25 až 51 roky 1,2 1,0
51 až 65 roky 1,2 1,0
65 let a starší 1,1 1,0
Těhotná
2nd trimestr 1,2
3. trimestr 1,3
Zastaven 1,3

aOdhadovaná hodnota

bNa základě doporučených hodnot pro příjem energie podle věku a pohlaví.

cPři zohlednění směrné hodnoty pro ženy ve věku od 19 do 25 let (hodnota PAL 1.4) a příspěvku 250 kcal / den ve 2. trimestru a 500 kcal / den ve 3. trimestru těhotenství.

d S přihlédnutím k doporučené hodnotě pro ženy od 19 do 25 let (hodnota PAL 1.4) a příspěvku 500 kcal / den pro výlučné kojení během prvních 4 až 6 měsíců.

V průběhu standardizace evropských předpisů byly v Evropské unii (EU) vydány platné doporučené denní dávky (RDA), které se v roce 1990 staly závaznými směrnicí 90/496 / EHS o nutričním označování. Aktualizace této směrnice proběhla v roce 2008. V roce 2011 byly hodnoty RDA nahrazeny hodnotami NRV (referenční hodnota živin) v nařízení (EU) č. 1169/2011. Hodnoty NRV udávají množství vitamíny, minerály a stopové prvky který by průměrný člověk měl denně konzumovat, aby uspokojil své potřeby.

Vitamín Jméno NRV
Vitamin B1 Thiamin 1.1 mg

Pozor. NRV není údajem o maximálních částkách a horních mezích. Hodnoty NRV také nezohledňují pohlaví a věk - viz výše v doporučeních Německé společnosti pro výživu (DGE) e. PROTI..