Thiamin (vitamin B1): Posouzení bezpečnosti

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) nebyl schopen odvodit bezpečný maximální denní příjem kvůli nedostatku studií u lidí s velmi vysokými dávkami vitaminu B1.

Nejsou k dispozici žádné zprávy o nepříznivé účinky z nadměrného příjmu vitaminu B1 z potravy nebo doplňky.

Ve studiích nedošlo k žádným vedlejším účinkům při denním příjmu 30 mg vitaminu B1 po několik let. Toto množství, u kterého nebyly zjištěny žádné negativní účinky, je přibližně 30krát vyšší než doporučený denní příjem EU (referenční hodnota živin, NRV). Příjem 500 mg thiaminu denně po dobu jednoho měsíce také nevykazoval žádné negativní účinky.

Údaje z NVS II (National Nutrition Survey II, 2008) o denním příjmu vitaminu B1 ze všech zdrojů (konvenční strava a doplňky) naznačují, že množství 30 mg není zdaleka dosaženo.

Nepříznivé účinky po dlouhodobém požití více než 1 g (= 3 3,000 mg) v ojedinělých případech cefalgie (bolest hlavy), pocení, svědění, tachykardie, ospalost a úly.