Trombinový čas: Co znamená laboratorní hodnota

Jaký je trombinový čas?

Trombinový čas je laboratorní hodnota, která kontroluje část srážení krve. Je definována jako doba potřebná k přeměně fibrinogenu na fibrin.

Při poranění krevní cévy se tělo pokouší zastavit krvácení, ke kterému došlo. Hemostáza, známá také jako primární hemostáza, je prvním krokem v tomto procesu: speciální mediátory (mediátory) aktivují krevní destičky (trombocyty), které na místě vytvoří zátku a tím utěsní únik.

Tato sraženina je však stále poměrně nestabilní a musí být nejprve konsolidována. Zde nastupuje takzvaná sekundární hemostáza neboli srážení krve. Skládá se z reakčního řetězce několika srážecích faktorů. Na konci reakčního řetězce je vláknitý protein fibrin, který kryje destičkovou zátku jako síťovou strukturu a tím ji stabilizuje. Prekurzorem fibrinu je fibrinogen – trombin je zodpovědný za jeho přeměnu na fibrin.

Kdy je stanoven trombinový čas?

Trombinový čas: Jaká hodnota je normální?

Trombinový čas se zjišťuje z krevní plazmy, která se při odběru smíchá s citrátem. To zabraňuje srážení krve až do doby testu. V laboratoři pak laboratorní lékař přidá malé množství trombinu. Poté určí dobu, za kterou se fibrin vytvoří, což je běžně kolem 20 až 38 sekund. Normální hodnota se však může lišit v závislosti na množství přidaného trombinu.

Kdy se zkracuje trombinový čas?

Zkrácený trombinový čas nemá žádný význam. Maximálně se může jednat o indikaci velkého množství fibrinogenu v krvi (hyperfibrinogenemie).

Kdy se prodlužuje trombinový čas?

K prodloužení trombinového času dochází v následujících případech:

  • Cirhóza jater
  • Kolagenózy (onemocnění pojivové tkáně)
  • Plasmocytom (mnohočetný myelom)
  • Nefrotický syndrom
  • Novorozenci (zde prodloužení PTZ nemá patologickou hodnotu, ale je normální)
  • zvýšená degradace fibrinu (hyperfibrinolýza) s následným deficitem fibrinogenu
  • zvýšená spotřeba faktorů srážení krve v důsledku konzumace koagulopatie (například v důsledku šoku nebo sepse = „otrava krve“)

Dalším častým důvodem prodloužené PTZ je použití určitých léků, jako je penicilin, inhibitory trombinu, jako je hirudin nebo heparin. Již malá dávka heparinu má za následek prodloužení trombinového času, a proto je laboratorní hodnota velmi dobrým testem pro kontrolu heparinové terapie nebo pro zjištění předávkování.

Co dělat v případě změněného trombinového času?

V případě prodlouženého plazmatického trombinového času musí lékař zjistit příčinu a objasnit možná onemocnění. K tomuto účelu je často nutné stanovit další laboratorní hodnoty, pokud již nebyly naměřeny při vstupním vyšetření.