Ticagrelor: Účinky, použití, vedlejší účinky

Jak ticagrelor působí

Antikoagulancium tikagrelor specificky inhibuje určité vazebné místo na povrchu krevních destiček (trombocytů), tzv. P2Y12 receptor pro ADP. Tím je potlačena aktivace dalších krevních destiček a také další „samoaktivace“ krevních destiček. Kombinace tikagreloru s kyselinou acetylsalicylovou (ASA) při duální inhibici krevních destiček navíc zabraňuje tvorbě tromboxanů, což dále snižuje schopnost krevních destiček srážet se.

Když krev uniká z cévního systému těla, tělo se snaží zastavit ztrátu krve. K tomu se aktivuje srážení krve. Způsobuje tvorbu sraženin přesně na postiženém místě, aby se utěsnil únik. Důležitou funkci v tomto procesu mají krevní destičky, které spolu s červenými a bílými krvinkami tvoří třetí typ krvinek.

Úkolem krevních destiček je detekovat cévní netěsnost a následně zahájit srážení. K tomu se krevní destičky pomocí dalších bílkovin v krvi samy přichytí na poraněné místo a aktivují se, čímž se iniciuje vše k co nejrychlejšímu uzavření cévy.

Pokud je tento proces různými faktory narušen tak, že může být aktivován nadměrně citlivě, je přítomna porucha srážlivosti. V tomto případě se mohou v neporušených cévách tvořit větší sraženiny. Ty pak mohou zablokovat důležité cévy, které zásobují například mozek nebo srdce – s následky, jako je mrtvice nebo infarkt.

Aby se tomu zabránilo, používají se léky narušující proces srážení krve, například tikagrelor.

Absorpce, degradace a vylučování

Po požití se asi jedna třetina tikagreloru vstřebá ze střeva do krevního řečiště, kde po hodině a půl dosáhne maximální hladiny v krvi. Antikoagulant je částečně přeměněn v játrech enzymovým systémem cytochromu P450 na jinou sloučeninu, která je rovněž účinná.

Jak samotný tikagrelor, tak i jeho konverzní produkt se z těla vylučují v malé míře močí, ale hlavně stolicí. Po sedmi až osmi hodinách klesla hladina tikagreloru v krvi přibližně na polovinu absorbované dávky.

Kdy se tikagrelor používá?

Ticagrelor je indikován v kombinaci s kyselinou acetylsalicylovou (ASA) k prevenci tvorby sraženin u dospělých pacientů s:

  • Akutní koronární syndrom (souhrnné označení pro nestabilní anginu pectoris, infarkt myokardu a náhlou srdeční smrt).

V nižší dávce 60 miligramů je tikagrelor předepisován v kombinaci s ASA k prevenci aterotrombotických příhod u pacientů se známým infarktem myokardu, ke kterému došlo nejméně před 12 měsíci.

Ticagrelor musí být užíván dlouhodobě, aby se zajistilo trvalé potlačení tvorby sraženin. Délka léčby je stanovena individuálně a je obvykle jeden rok.

Jak se ticagrelor používá

Na začátku léčby tikagrelorem se užívá 180 miligramů účinné látky a následně 90 miligramů dvakrát denně v intervalech asi dvanácti hodin. Může se užívat s jídlem nebo bez jídla.

Pokud má pacient potíže s polykáním nebo je vyživován žaludeční sondou, lze tabletu tikagreloru rozdrtit a podat suspendovanou ve vodě. Alternativně existují tikagrelorové tavné tablety, které se již rozpouštějí v ústech.

Pro následnou léčbu u vysoce rizikových pacientů po srdečním infarktu se užívá 60 miligramů tikagreloru dvakrát denně s odstupem asi dvanácti hodin.

Pokud vynecháte dávku, neměli byste ji užít později. Místo toho si jednoduše vezměte další dávku v obvyklou dobu. Neužívejte dvě dávky současně!

Jaké jsou vedlejší účinky tikagreloru?

Občas závratě, bolesti hlavy, krvácení do lebky, krvácení z očí, krvavý kašel, zvracení krve, gastrointestinální vředy, krvácení v dutině ústní, kožní vyrážka, svědění, krvácení močových cest a poševní sliznice a oslabení je vidět i imunitní systém.

Co je třeba vzít v úvahu při užívání tikagreloru?

Kontraindikace

Ticagrelor by neměly užívat:

  • přecitlivělost na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku přípravku
  • aktivní krvácení
  • anamnéza krvácení uvnitř lebky (intrakraniální krvácení)
  • těžká dysfunkce jater
  • současné užívání silných inhibitorů CYP3A4 (jako je klarithromycin, itrakonazol, ritonavir)

lékové interakce

Jsou možné různé interakce tikagreloru s jinými léky. Před zahájením léčby je proto třeba zkontrolovat, jaké další léky pacient užívá.

Ticagrelor je štěpen v játrech enzymem cytochromem P450 3A4, který v těle štěpí i mnoho dalších účinných látek. Některé z těchto látek mohou inhibovat enzym, což způsobí zvýšení hladiny tikagreloru v krvi.

Některé látky mohou naopak zvýšit množství enzymu cytochromu P450 3A4, který zvyšuje degradaci tikagreloru. Týká se to například léků na epilepsii a záchvaty (jako je fenytoin, karbamazepin, fenobarbital), některých potravin (jako je zázvor, česnek, lékořice) a rostlinného antidepresiva třezalka tečkovaná.

Ticagrelor může také ovlivnit rozklad jiných léků inhibicí určitých proteinů. Antikoagulant může například zvýšit koncentraci léků, jako je digoxin (léky na srdce), cyklosporin (u autoimunitních onemocnění a po transplantaci orgánů), atorvastatin (lék snižující hladinu cholesterolu) a verapamil (např. při srdečních arytmiích).

Na začátku léčby tikagrelorem se doporučuje pečlivé sledování, zvláště u léků s úzkým terapeutickým rozsahem. Taková léčiva jsou terapeuticky účinná pouze v úzkém rozmezí dávek; při zvýšení dávky dochází rychle k předávkování s odpovídajícími vedlejšími účinky.

Věkové omezení

Bezpečnost a účinnost tikagreloru u dětí a dospívajících do 18 let nebyla stanovena.

Těhotenství a kojení

Ve studiích na zvířatech přecházel tikagrelor a jeho aktivní metabolit do mateřského mléka. Není známo, zda je tomu tak i u lidí. Riziko pro kojence, pokud kojící matka užívá tikagrelor, nelze proto vyloučit. Na základě posouzení rizika a přínosu by se mělo případ od případu rozhodnout, zda by mělo být preventivně přerušeno kojení nebo zda má být tikagrelor ukončen.

Jak získat léky obsahující tikagrelor

Přípravky obsahující účinnou látku tikagrelor jsou v Německu, Rakousku a Švýcarsku na lékařský předpis a lze je tedy získat pouze na předpis v lékárnách.

Jak dlouho je tikagrelor znám?

Ticagrelor byl vyvinut jako první aktivní složka, která reverzibilně inhibuje aktivaci krevních destiček ADP. Na evropský trh byl uveden v roce 2011.

Novost a značný dodatečný přínos účinné látky uznal v Německu také Spolkový smíšený výbor, který v této zemi stanovuje pevné ceny léčiv. Z tohoto důvodu jsou přípravky obsahující účinnou látku tikagrelor srovnatelně drahé, ale mají tu výhodu, že mohou snížit úmrtnost po infarktu více než předchozí terapie.