Vyšetření naklápěcím stolem: Definice, důvody, postup

Co je vyšetření na naklápěcím stole?

Pro přesnější objasnění nejasných mdlob (synkopy) se obvykle provádí vyšetření na naklápěcím stole.

Co je synkopa?

Synkopa je náhlý nástup mdloby, který trvá krátkou dobu. Hovorově je synkopa také často označována jako oběhový kolaps. Synkopa je rozdělena do různých kategorií podle toho, jak se vyskytuje:

  • vazovagální synkopa: vyvolaná dlouhodobým stáním nebo emocemi, jako je šok nebo bolest
  • ortostatická synkopa: vzniká při změně do vzpřímené polohy těla
  • srdeční synkopa: vzniká při poruchách prokrvení mozku
  • cerebrovaskulární synkopa: je spouštěna tzv. tappingovým fenoménem, ​​který může vést k nedostatečnému zásobení mozku krví

Kdy provádíte vyšetření naklápěcím stolem?

Neprovádějte vyšetření naklápěcím stolem, pokud máte určité již existující podmínky. Tyto zahrnují:

  • výrazné zúžení srdečních chlopní (stenóza aortální nebo mitrální chlopně)
  • výrazné zúžení koronárních cév (koronární stenóza)
  • výrazné zúžení mozkových cév (cerebrovaskulární stenóza)

Co děláte při vyšetření na naklápěcím stole?

Vyšetření naklápěcím stolem provádí lékař na speciálním sklápěcím stole – pohyblivém lehátku. Pacient je připoután na tento stůl a po nějaké době v horizontální poloze je pacient uveden do vzpřímené polohy.

Před zahájením vyšetření na naklápěcím stole je pacientovi poskytnut intravenózní přístup pro rychlé podání léků. Krevní tlak je neustále monitorován a je zaznamenáván elektrokardiogram pro sledování srdeční aktivity. Asi čtyři hodiny před vyšetřením by se nemělo nic jíst.

Pozitivní vyšetření naklápěcím stolem

Test naklonění stolu je považován za pozitivní, pokud se krevní tlak nebo puls ve vzpřímené poloze sníží a pacient pocítí mdloby. Pokud se tyto příznaky objeví, test se okamžitě zastaví a naklápěcí stůl se vrátí do vodorovné polohy.

Negativní test naklonění stolu

Pokud se po 45 minutách ve vzpřímené poloze neobjeví žádné mdloby nebo změny krevního tlaku nebo pulzu, je test negativní.

Vyšetření naklápěcím stolem se snadno provádí a běžně se používá. Vyšetření však není příliš přesné, protože i když jsou výsledky testu negativní, může pacient trpět synkopou (falešně negativní výsledek) nebo mohou mít zdraví lidé pozitivní výsledky při vyšetření na naklápěcím stole (falešně pozitivní výsledek). Proto jsou obvykle nutná další vyšetření.

Jaká jsou rizika vyšetření na naklápěcím stole?

Za normálních okolností je však při synkopě vyžadováno pouze rychlé naklonění zpět (za méně než deset sekund) do polohy na břiše.

Co musím udělat po vyšetření naklápěcím stolem?

Pokud při vyšetření naklápěcím stolem nenastaly žádné komplikace, nemusíte po vyšetření obvykle dodržovat žádná další opatření.