Extrakce zubu: důvody, výhody a nevýhody

Co je extrakce zubu?

Extrakce zubů je prastará metoda léčby. Existují již záznamy o extrakci zubů z prvního století našeho letopočtu.

Rozlišuje se jednoduchá extrakce zubu a chirurgické odstranění zubu. Ten se provádí pouze v komplikovaných případech, například odstranění zubů moudrosti. Náklady na extrakci zubu jsou hrazeny ze zdravotního pojištění.

Kdy musíte vytrhnout zub?

Pro extrakci zubu v zásadě platí tzv. princip konzervace: zub by měl být extrahován pouze tehdy, pokud jej již nelze zachovat všemi ostatními metodami (jako je ošetření kořenových kanálků nebo resekce kořenového hrotu) nebo pokud by konzervace nebyla smysluplná, popř. by bylo škodlivé.

Existují různé důvody (indikace) pro extrakci zubu:

Uvolněný nebo poškozený zub

Nedostatek místa

Vrozené malokluze čelisti mohou způsobit shlukování zubů. V tomto případě může extrakce zdravých zubů vytvořit prostor pro zbývající zuby. Obvykle se používá tzv. „extrakční terapie podle Hotze“.

Prevence

Za určitých okolností se zuby vytrhávají preventivně – aby se zabránilo infekci těchto zubů a zhoršení stávajícího onemocnění nebo ztížení léčby. To platí například pro tyto případy:

 • Transplantace orgánů: Zárodky zubů zde mohou způsobit odmítnutí transplantátu.
 • Chemoterapie nebo radiační terapie: ochrana před poškozením zubů způsobeným zářením (osteoradionekróza)
 • Náhrada srdeční chlopně: extrakce zubu zabraňuje endokarditidě, která je často způsobena zubními zárodky.

Extrakce zubu obvykle není možná u pacientů, kteří kvůli zdravotnímu stavu nesmějí podstoupit operaci. Patří mezi ně například následující klinické obrazy:

 • potlačený imunitní systém (imunosuprese)
 • sklon ke krvácení
 • akutní záněty nebo nádory v chirurgické oblasti
 • alergie nebo intolerance na použité anestetikum (lokální anestetikum)

Jak probíhá extrakce zubů?

Váš zubní lékař vám nejprve vysvětlí postup. Informuje Vás o možných alternativách, postupu extrakce zubu, možných komplikacích a následné léčbě. Zubař se vás navíc zeptá na váš věk, základní onemocnění, léky nebo případné alergie.

Poté důkladně prohlédne postižený zub a stav zbytku vašeho chrupu. Bude také pořízen rentgenový snímek vašeho chrupu. U úzkostných pacientů může zubař podat sedativum pro další léčbu.

Anestezie pro extrakci zubu

Postup extrakce zubu

Zubař k extrakci zubu používá různé páky a kleště – podle toho, zda je zub již uvolněný nebo ještě pevně ukotvený. Pokud zubař používá skalpel, měla by být dutina ústní předem důkladně vydezinfikována a okolí překryto sterilními utěrky.

Jakmile je zub odstraněn, rána se uzavře. Ve většině případů postačí pevné vymáčknutí mezery mezi zuby tamponem. Zašití rány je většinou nutné až po chirurgické extrakci zubu.

Jaká jsou rizika extrakce zubů?

Extrakce zubu je ve většině případů bez komplikací – 90 procent výkonů je úspěšně dokončeno do pěti minut. Přes to všechno mohou nastat komplikace. Tyto zahrnují:

 • náhodné vstříknutí anestetika do krevní cévy (riziko závažných nežádoucích účinků)
 • zlomenina korunky nebo kořene zubu
 • otoky nebo podlitiny
 • Otevření maxilárního sinu
 • Vdechnutí nebo spolknutí částí zubů
 • Infekce nebo krvácení

Endokarditida (zánět vnitřní výstelky srdce)

Zákroky v dutině ústní mohou způsobit zánět vnitřní výstelky srdce. To platí zejména pro lidi s vrozenými srdečními vadami nebo pacienty s náhradami srdečních chlopní. Těmto „rizikovým pacientům“ je proto preventivně podávána tzv. profylaxe endokarditidy – antibiotika podávaná před stomatologickým výkonem ke snížení rizika infekce.

Na co si mám dát pozor po extrakci zubu?

 • Po extrakci zubu byste se měli uklidnit a vyhnout se fyzické námaze.
 • Jakmile anestezie odezní, můžete znovu jíst a pít. Dávejte si však pozor na postiženou oblast zubu (např. žvýkejte jídlo na levé tváři, pokud vám byl vytržen zub z pravé tváře).
 • Do následujícího dne po extrakci zubu byste se měli zdržet kouření, kávy a alkoholu.

Pokud bolest přetrvává i několik dní po extrakci zubu, otok se nezmenšuje a/nebo se objevuje zvýšené pooperační krvácení, měli byste znovu navštívit svého zubního lékaře.